Клуб „Дигитален свят“

Ръководител: Стефан Стойов – учител по информационни технологии

В клуб по интереси „Дигитален свят“ учениците ще придобият фундаментални знания и практически умения в областта на информационните технологии, приложните компютърни програми и дигиталните изкуства. Чрез индивидуални и групови задания и проекти, те ще усъвършенстват придобитите умения.

ЦЕЛИ:  Усвояване на знания и умения за ефективно форматиране на шрифтове и  стилове, изграждане на собствени стилове  в MS Word, създаване на различни видове таблиции и интегрирани документи. Работа с формули, структуриране на  клетки, колони и редове в MS Excel. Умело използване на инструментите за представяне на информация – въздействащи презентации, анимиране на обекти и създаване на собствени теми и шаблони. Работа с Google Tools.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците ще се научат да въвеждат данни бързо и лесно, усвоявайки начини за автоматично попълване на информация и създаване на обобщени таблици, форматиране и структуриране на клетки, колони и редове. Работа с формули, работа с уникални и повтарящи се стойности, сравняване на стойности, работа с празни клетки и интервали и още много други полезни съвети. Съхраняване и организиране на файлове ефективно в Google Диск. Успешно представяне на националното онлайн оценяване на дигитални компетентности в края на 10 клас.

Откриване на новата 2020/2021 учебна година

  1. В 8:30 часа ще започне тържественото откриване на новата учебна година само с новоприетите ученици от VIII клас;
  2. В 9:00 часа ще влязат в класните стаи учениците от I смяна, както следва:

VIII а клас специалност „Банково дело” с класен ръководител Галина Юнакова в стая 101

VIII б клас специалност „Икономика и мениджмънт” с класен ръководител Елеонора Чолакова в стая 102

VIII в клас специалност „Оперативно счетоводство” с класен ръководител Димитър Гальов в стая 103

VIII г клас специалност „Икономическа информатика” с класен ръководител Илинка Янкова в стая 104

IX а клас в стая 201
IX б клас в стая 202
IX в клас в стая 203
IX г клас в стая 301
X а клас в стая 302
X б клас в стая 303
X в клас в стая 304
X г клас в стая 401

3. В 10:30 часа ще влязат в класните стаи учениците от II смяна, както следва:
XI а клас в стая 101
XI б клас в стая 102
XI в клас в стая 103
XI г клас в стая 104

XII а клас в стая 201
XII б клас в стая 202
XII в клас в стая 203
XII г клас в стая 301
XII д клас в стая 302

БЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ!

Уважаеми родители, през последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система.    
Всички наши педагогически методики, знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас – това  беше за първи път. И за учителите и за децата и за родителите! 
        В тази безпрецедентна ситуация, ние учителите превъзмогнахме себе си и системата-но Вие родителите ни се доверихте.Ние научихме нови методи и приложихме иновативни похвати – но Вие ни подкрепихте . Всеки ден тествахме себе си – но Вие ни окуражавахте!
        И дори цялото ни общество да казва, че учителите, заедно с медиците сме героите на деня , то ние искренно си признаваме: ВИЕ – РОДИТЕЛИТЕ СТЕ ГЕРОИТЕ НА ДЕНЯ!
         Вие позволихте на децата да „учат по пижама“, „да влизат в час“ с домашните си любимци и включвайки камерите откривахте без страх домашната си среда. Никога досега домовете на вашите деца, макар и виртуално, не са били достъпни за всичките им съученици и учители,  нито учителските домове за техните ученици. Развиха се нови форми на опознаване, на общуване, на близост. Сега повече от всякога всички ние си дадохме сметка, какво значи „заедно“ и колко страшни могат да  бъдат самотата и изолацията.
       Вие повярвахте в нас, доверихте ни се, учихте заедно с нас и осигурихте възможността децата ви да усвояват учебното съдържание , да придобиват нови знания и умения. Да  са пълноценни ,последователни, дисциплинирани и уверени в утрешния ден! БЕЗ РОДИТЕЛИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ!
            Знаехме го, но забързани в  суетния ритъм на ежедневните си задължения, често се разминавахме. А сега се срещаме всеки ден, макар и засега само online. Докато ние преподаваме и децата учат, вие слушате, занимавате се с домашните си ангажименти и ни опознавате. Усещате нашата любов и желание, а понякога и малко несигурност . А пък ние осъзнаваме вашите проблеми , колебания и волята да ги преодолеете.  Защото ние сме и вие. Защото, освен Учители сме и Родители. Но точно това ни направи по задружни, по истински и по реални. И децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство.
           Всеки ден научават едни от най-важните уроци за живота: КАК СЕ ПРЕОДОЛЯВА СТРАХА И КАК ХОРАТА МОГАТ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ ЗА КАУЗИ?             Компютърната ера ни научи на много неща и дойде времето да ги приложим по най-градивния начин, но ето че сега идва и следващата стъпка: КАК ДА СЕ УЧИМ НА ЧОВЕЧНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ?
        И затова Вие , родителите, също станахте ученици, вие също се върнахте “ в училище“ , вие също учите всеки ден от голямото училище на живота – как да сме мили, как да сме загрижени, как да сме дисциплинарни, как да сме достойни, как да сме здрави, как да сме ЖИВИ! и затова: ПОКЛОН ПРЕД ВАС РОДИТЕЛИ!
         Благодарим Ви, че ПРЕОТКРИХТЕ  децата си, себе си, семейството, дома, трапезата, игрите, усмивките, любимите филми, роднините, природата, семейния хумор, съседите, кварталните магазинчета, забранените паркове…..и  живота, който имахме преди!
         Години наред мечтаехме връзката учител-ученик-родител да сработи в една посока и да постигнем триединство ,взаимно разбиране и взаимопомощ. И ето сега-благодарение на солидарността на обществото ни, благодарение на общите ни притеснения и световна заплаха, се обединихме! Вие давате надежда на децата си, давате им дом и сигурност, давате им смисъл на жертвата да са изолирани и най-важното: успявате да съхраните българското семейство!  БЕЗ СЕМЕЙСТВО НЯМА ОБЩЕСТВО, НЯМА УЧИЛИЩЕ, НЯМА ДЪРЖАВА!            
Заради всичко това, от името на всички учители , искам да Ви благодаря скъпи родители,че се справихте в тази ситуация по най-добрия начин, че надскочихте собствените си стереотипи, че сме единни и ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!
Пазете се, защото заедно сме нужни на бъдещето……..

ОТ УЧИТЕЛИТЕ

Мерки за ограничване на заболявания от грип и остри респираторни заболявания


Регионално управление на образованието –  Благоевград
Уважаеми родители, През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предизвикателство, за ……


ЗАПОВЕД – Румен Томов – Кмет на Община Благоевград

ЗАПОВЕД – Румен Томов – Кмет на Община Благоевград


 ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ
в ситуация на епидемия от грип и риск от заразяване с коронавирус COVID-19 (Биологичен риск)


Регионално управление на образованието –  Благоевград
ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


Регионално управление на образованието –  Благоевград
ДО УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Във връзка с обявеното извънредно положение……..


Мерки за ограничване на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID-19 (коронавирус) в световен мащаб.


ВАЖНО!!! Ограничаване на пътуванията в чужбина поради увеличаване на броя на заразените с коронавирус, с цел опазване на живота и здравето на децата и учениците


ВАЖНО!!! Предприемане на мерки за организиране и предотвратяване разпространението на коронавирус, с цел опазване на живота и здравето на децата и учениците

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Културните институции като образователна среда“

Основни цели:

  • Да се усъвършенства умението на учениците от ІХ и Х клас за аналитично четене и съпоставка на текстове, които са изучени в часовете по литература с предложените им театрални постановки.
  • Да се разширят познанията на учениците за съответната културноисторическа епоха, част от която е съответната творба, гимназистите да осмислят гимназистите авторови идеи и послания.
  • Да се изградят у учениците потребности за посещения на културни мероприятия, да се формират навиците им като посетители на театрални постановки.

Основни резултати:

  • Съпоставяне на изучените в часовете по литература текстове с предложените им театрални постановки.
  • Разширяване познанията на учениците за съответната културноисторическа епоха, част от която е съответната творба, осмисляне на авторовите идеи и послания.
  • Изграждане у учениците на потребност от посещения на културни мероприятия, формиране на навици, обогатяване на духовния им свят.

Основна дейност:

Учениците на ПГИ „Иван Илиев“ от ІХ и Х клас /през учебната 2019/2020 година/ ще имат възможност да посетят като зрители театралните постановки на Драматичен театър „Проф. Енчо Халачев“ – Благоевград, свързани тематично с изучаваните в часовете по литература художествени творби. След предварително запознаване с предложената програма на театъра и направен подбор на подходящите за възрастта на учениците пиеси, ръководството на ПГИ „Иван Илиев“ и учителите по български език и литература се ангажират да проведат обучение, съответстващо на учебната програма и тематичните разпределения, отговарящо на необходимостта от посещение на културни институции от учениците. За целта учениците на ПГИ „Иван Илиев“ от ІХ и Х клас /през учебната 2019/2020 година/, придружавани от учители, ще имат възможност да посетят като зрители театралните постановки на Драматичен театър „Проф. Енчо Халачев“ – Благоевград, свързани тематично с изучаваните в часовете по литература художествени творби от български автори. След което учениците ще изготвят презентации по тема, свързана с театралната постановка, под наставничеството на учителите си по български език и литература и ще ги презентират пред ученици от другите класове.