Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02. 2022 г. – 05.02. 2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас


Неучебни дни:

19.05.2023 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 


Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2023 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2023 г. – Х – ХI клас (за паралелки с професионална подготовка)