Тържествена церемония по откриване на 2023/2024 учебна година

За поредна учебна година дворът на ПГИ „Иван Илиев“ бе огласен от първия училищен звънец. Над 500 развълнувани ученици прекрачиха прага и влязоха в класните стаи.
Всички учители, ученици и гости на тържественото откриване на новата учебна година бяха посрещнати и поздравени от директора на ПГИ „Иван Илиев“ г-жа Ася Бояджиева-Пенкова с пожелание да преодоляват трудностите в училище с устрем и вдъхновение и да се стремят към нови върхове в знанието и науката – прочети повече


ОБЯВА! ПГИ „Иван Илиев“ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект Училищен бар-бюфет


Дневно разписание на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за  първия срок на учебната 2023/2024 година


Списък на учебниците за учебната 2023/2024 година


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ


Финал на проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“


ПЪРВИ СРЕД 20-ТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“ Е С ПРИСЪДЕНА „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯ  – прочети повече