ПГИ „Иван Илиев“ отбеляза Международния ден на танца – 29 април – виж


Възпитаник на ПГИ “Иван Илиев“  е ВИЦЕШАМПИОН на България по шахмат до 17 – годишна възраст – прочети

 

От 21 до 23 април 2021 г. се проведе вторият международен  онлайн  панаир ТФ ФЕСТ 2021 г.виж


Ученици от ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград посетиха Регионалния исторически музей, където Камерна опера Благоевград представи едноактната комична опера „Рита“ от Гаетано Доницети по либрето на Густаво Ваезвиж 


Ученици от общежитието на ПГИ „Иван Илиев“  Благоевград се включиха в Националния маратон на четенето виж


ВАЖНО!!! ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ГРАФИК

 1. Продължаване на присъствените учебни занятия (в това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити) за времето от 01 до 31 май 2021 г. за учениците от VIII до XII клас при спазване на следния график:
 • На 05 и 07 май 2021 г. присъствено се обучават учениците от IХ и XII клас.
 • От 10 до 14 май 2021 г. присъствено се обучават учениците от IX, XI и XII клас.
 • От 17 до 28 май 2021 г. присъствено се обучават учениците от VIII, Х и XI клас.

2. Занятията по т. 1 да се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на МОН.

3. Присъственото обучение за времето от 01 до 31 май 2021 г. да се реализира при спазване на утвърденото седмично разписание за II учебен срок за учебната 2020/2021 година, както следва:

  • Първа смяна – от 07:30 ч. до 13:05 ч. – учениците от XI и XII клас
  • Втора смяна – от 13:30 ч. до 19:10 ч. – учениците от VIII, IX и Х клас

4. Учебните занятия да се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за II учебен срок на учебната 2020/2021 г. чрез синхронно обучение в електронна среда в платформата Microsoft „Teams“ на Office 365, както следва:

   • I-ва смяна –  от 07:30 ч. до 13:05 ч. – учениците от XI и XII клас
   • II-ра смяна – от 13:30 ч. до 19:10 ч. – учениците от VIII, IX и Х клас

5. Учебните часове, консултациите, заниманията в клубовете по интереси и по проект „Подкрепа за успех“, следват утвърдените графици и седмично разписание за II учебен срок на учебната 2020/2021 г. в ПГИ „Иван Илиев“ при следния времеви график:


СВОБОДНИ МЕСТА

 • Две свободни места за попълване за учебната 2020/2021 година в IX в клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.
 • Едно свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в XI а клас, специалност „Банково дело“, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.

Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук