Менторска програма за развитие понтенциала на учениците – https://www.ablementor.bg/


Учебници за учебната 2022/2023 година


ОБЯВА!ПГИ “Иван Илиев” – Благоевград обявява едно свободно работно място за учител практическо обучение /по икономически дисциплини/ по чл. 70 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ –повече


ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – виж


ПЪРВИ СРЕД 20-ТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“ Е С ПРИСЪДЕНА „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯ  – прочети повечеИнструкция за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни в ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград


СВОБОДНИ МЕСТА

  • Две свободни места за попълване за учебната 2022/2023 година в X г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.
  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в XI г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.
  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в XI а клас, специалност „Бизнес администрация“, професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“.
  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в XI б клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, професионално направление „Администрация и управление“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“  от 07.09.2022 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч. 

Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук