ПРИЕМ 2022/2023 ГОДИНА – ВИЖ


Междуучилищно събитие по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ с участието на ученици от различни училища и възрастови групи – повече


ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 


ДЕН НА ИКОНОМИСТА В  ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – виж


ДЕСЕТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА „УЧИЛИЩНА ПАНОРАМА“ СЕ ПРОВЕДЕ В БЛАГОЕВГРАД НА ПЛОЩАД „МАКЕДОНИЯ“ НА 31 МАЙ 2022 ГОДИНА – повече


ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – виж


ПЪРВИ СРЕД 20-ТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“ Е С ПРИСЪДЕНА „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯ  – прочети повечеИнструкция за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни в ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград


СВОБОДНИ МЕСТА

  • Eдно свободно място за попълване за учебната 2021/2022 г. в VIII клас, специалност „Оперативно счетоводство”, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 12.05.2022 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2021/2022 г. в IX г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление      „Приложна информатика“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 26.04.2022 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2021/2022 г. в VIII б клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, професионално направление „Администрация и управление“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 21.04.2022 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

  • Eдно свободно място за попълване за учебната 2021/2022 г. в VIII a клас, специалност „Бизнес администрация”, професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 25.03.2022 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2021/2022 година в VIII г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 13.12.2021 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2021/2022 година в X а клас, специалност „Бизнес администрация“, професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“  от 16.11.2021 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч. 


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук