СЪОБЩЕНИЕ! ПГИ „Иван Илиев“ обявява две незаети места след трето класиране в специалност „Икономическа информатика“ –  виж повече 


ПРИЕМ 2022/2023 ГОДИНА – ВИЖ, ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС 


ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA121-VET-000064638 „ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ЗА БЪДЕЩИ ИКОНОМИСТИ“ –  за ученици от X и XI клас, обучаващи се в специалност „Оперативно счетоводство“ и „Икономическа информатика“ (през учебната 2021/2022 година) и учители – документи за кандидатстване


Церемония по връчване на дипломите за завършено средно образование на випуск 2022 на ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград – виж


ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – виж


ПЪРВИ СРЕД 20-ТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“ Е С ПРИСЪДЕНА „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯ  – прочети повечеИнструкция за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни в ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград


СВОБОДНИ МЕСТА

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 г. в IХ в клас, специалност „Оперативно счетоводство”, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“. Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 11.07.2022 г..
  • Две свободни места за попълване за учебната 2022/2023 г. в IX б клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, професионално направление „Администрация и управление“.
  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в X г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.
  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в XI А клас, специалност „Бизнес администрация“, професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“.
  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в XI б клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, професионално направление „Администрация и управление“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“  от 01.07.2022 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч. 


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук