График за задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII А клас – 31.05.2023 година

График за задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII А клас – 01.06.2023 година


График за задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII Б клас – 29.05.2023 година


График за задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII В клас – 31.05.2023 година


График за задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII Г клас – 29.05.2023 година


Заповед за утвърждаване разпределение на учениците за ДИППК сесия май – юни 2023 година


ПРИЕМ В VІІI КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Обобщено предложение за държавен план – прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионални гимназии, в средните и обединените училища на територията на област Благоевград за учебната 2023/2024 година


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ


Призово място в Национален ученически конкурс „Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия“

На 25.05.2023г. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе тържествената церемония за връчване на наградите на Националния ученически конкурс „Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия“. Конкурсът се организира за втора поредна година …. прочети


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКС

На 11 февруари 2023 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София, се проведе Националното състезание по икономика, организирано от Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), чийто член е и ПГИ „Ив. Илиев“ – Благоевград. В него участие взеха повече от 160 средношколци, учещи в гимназии в София, Благоевград – прочети


Представителна изява на клубовете по интереси „Математиката е трудна, но интересна“ и „Занимателна математика“

На 10.05.2023 г. от 14:00 часа се проведе представителна изява на учениците от VIII и Х клас, участници в клубовете по интереси „Математиката е трудна, но интересна“ и „Занимателна математика“ под ръководството на г-жа Антоанета Величкова-Цонева и г-жа Илинка Янкова – прочети


Отлично преставяне на конкурса по ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ за 2022-2023 учебна година на възпитаници от ПГИ „Иван Илиев“

Ученици от специалност „Икономическа информатика“ от ПГИ „Иван Илиев“ взеха участие в Национален ученически конкурс по превенция на наркоманиите, организиран от Община Благоевград и Общински съвет по наркотични вещества Благоевград. Под ръководството на г-жа Екатерина Бонева – Дамянова Алекс Немчева от VIII г клас, Георги Василев от IX г клас и Георги Братков от XI г клас, участваха с проекти по темата „Човекът – свободен и независим“… прочети повече


Успешно сертифицирани ученици по програмата Microsoft Office Specialist на ученици от ПГИ „Иван Илиев“

За поредна година десет ученици, от специалност „Икономическа информатика“, на ПГИ „Иван Илиев“ положиха успешно сертификационен изпит пред световния гигант Майкрософт и заслужиха името „Майкрософт офис специалист“. Те избраха да защитят знанията си на Excel 2016 – програма, за която имат изградена стабилна основа от часовете по учебните предмети „Приложни програми с общо предназначение“ и „Икономическа информатика“.
Сертифицирането от Microsoft е едно от най-престижните признания в промишлеността, дадено от най-взискателните специалисти, тъй като набляга на техническите познания и на реално придобития опит. Изпитът се провежда на английски език и съдържа 35 практически казуса, които трябва да се решат в рамките на 50 минути…. прочети повече


ЗАСАЖДАНЕ НА ЦВЕТЯ НА ПАМЕТНИКА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПО ПОВОД 120 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА МУ

Ученици от ПГИ „Иван Илиев“ участваха в засаждането на цветя около паметника на Гоце Делчев на площад „Македония“ в центъра на Благоевград по повод 120 години от кончината на революционера Гоце Делчев. Участници в инициативата бяха ученици от: VIII Б клас с класен ръководител г-жа Душка Станковска, IX Б клас с класен ръководител г-жа Желязка Милчева, клуб по интереси „Живей здравословно“ с ръководител г-жа Галина Юнакова и медицинската сестра в гимназията Анка Николова. Събитието се осъществи с подкрепата и съдействието на Общинско предприятие „Озеленяване“ – Благоевград – прочети


ПЪРВИ СРЕД 20-ТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“ Е С ПРИСЪДЕНА „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯ  – прочети повече