ВАЖНО!!! Стартира процедура за подбор на ученици, придружаващи се и обучаващи учители по проект № 2024-1-BG01-KA121-VET-000220977 „Европейски стаж за развитие на професионални компетентности“, гр. Брага, Португалия

Необходимите документи за кандидатстване можете да намерите тук


Свободни места за ученици


ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В
ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ!!!

Специалност „Съдебна администрация
Професия: „Съдебен служител
ТРЕТА степен на професионална квалификация.
Срок на обучение: 5 години прочети повече


Тържествено закриване на учебната 2023/2024

С тържествена музикална програма, песни, поздравителни слова и много грамоти в двора на ПГИ „Иван Илиев“ бе отбелязан финалът на учебната 2023/2024 година. За пореден път бяха отличени учители и ученици, които са се изявили в различни области през учебната година. За усилията и постигнатите успехи лично г-жа Бояджиева връчи поименно …повече


Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ е с присъдена „Еразъм“ акредитация в сектор „Училищно образование“ – прочети


ПЪРВИ СРЕД 20-ТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В БЪЛГАРИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“ Е С ПРИСЪДЕНА „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯ В СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ прочети