Списък на учебниците за 2021/2022 учебна година


 ПЛАН – ПРИЕМ 2021/2022 – прочети

 Брой на записаните ученици след първо и второ класиране и свободните места за трето класиране за приемане на ученици в VIII клас в ПГИ „Иван Илиев“

График за дейностите на комисията по записването на ученици в VIII клас в ПГИ „Иван Илиев“ за учебната 2021/2022 година 

График за дейностите по приемането на ученици в VIII клас  в ПГИ „Иван Илиев“ за учебната 2021/2022 година


Инструкция за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни в ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград


СВОБОДНИ МЕСТА

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в XI а клас, специалност „Банково дело“, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.

    Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“  от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч. 


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук