6 – ти декември –  Ден на банкера


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

За периода от 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. (вкл.) организацията на учебния процес да се реализира по следния начин:

1.1. За учениците от VIII а, б, в, г,   IX б, г,   X а, б, г,   XI б, в, г и  XII а, б, в, г класове, изразили съгласие за тестване или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване /съгл. т. 20, буква „а“ от Насоките/ се възстановява присъственото обучение. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи.

1.2. Учениците от IX а, в, X в и XI а класове продължават обучението от разстояние в електронна среда в платформата “Microsoft Teams“ на Office 365, поради липса на съгласие на поне 50 % от учениците за изследване /съгл. т. 20, буква „а“ от Насоките/ и осигуряване на безопасна среда за обучение.

1.3. За учениците от класовете по т. 1.1, които не са изразили съгласие за изследване продължават обучението от разстояние в електронна среда в платформата „Mictosoft Teams“ на Office 365.

2. Учебните занятия да се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за I учебен срок на учебната 2021/2022 г. чрез синхронно обучение в електронна среда в платформата Microsoft „Teams“ на Office 365, както следва:

  • I-ва смяна – за учениците от VIII, IX и Х клас: начало на учебните занятия 07:30 ч., край 13:10 ч.
  • II-ра смяна – за учениците от XI и XII клас: начало на учебните занятия 13:30 ч., край 19:10 ч.
  • Продължителност на учебния час: 40 минути.
  • Вида на обучението (присъствено или онлайн), отсъствията и оценките на учениците се отразяват в електронния дневник „Школо“ на ПГИ „Иван Илиев“.

3. Учебните часове, консултациите и заниманията в клубовете по интереси, следват утвърдените графици и седмично разписание за I учебен срок на учебната 2021/2022 г. в ПГИ „Иван Илиев“ при следния времеви график:

Нулевият час за втора смяна започва в 12.45 ч. и приключва в 13.25 ч.


Онлайн игра „Мисия: личен бюджет”. Насочена е към ученици от 5 до 12 клас.

Целта на играта е учениците да се запознаят с наръчника за личен бюджет и да предложат решение на задачата в края му. Решението може да бъде под формата на интересно видео или изчерпателен коментар, което се публикува под поста с промо видеото във Facebook: https://fb.watch/8c84gbwxLa/.

Играта предвижда 3 стипендии: от 500 лева, 200 лева и 150 лева. Победителите ще бъдат избрани от жури, като се предвижда и награда на публиката.

Срокът за участие е 10 октомври 2021 г., като планираме да го удължим до края на месеца. Предстои да обявим официално колко точно ще бъде удължаването. 

Списък на учебниците за 2021/2022 учебна година


 ПЛАН – ПРИЕМ 2021/2022 – прочети

График за дейностите на комисията по записването на ученици в VIII клас в ПГИ „Иван Илиев“ за учебната 2021/2022 година 

График за дейностите по приемането на ученици в VIII клас  в ПГИ „Иван Илиев“ за учебната 2021/2022 година


Инструкция за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни в ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград


СВОБОДНИ МЕСТА

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2021/2022 година в X а клас, специалност „Бизнес администрация“, професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“  от 16.11.2021 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч. 

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2021/2022 година в X г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“  от 03.11.2021 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч. 

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2021/2022 година в XII а клас, специалност „Банково дело“, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.

    Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“  от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч. 


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук