ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В
ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ!!!

Специалност „Съдебна администрация
Професия: „Съдебен служител
ТРЕТА степен на професионална квалификация.
Срок на обучение: 5 години прочети повече


За поредна година единадесетокласниците от ПГИ „Иван Илиев“ влязоха в ролята на банкери, счетоводители, търговски и рекламни агенти в панаира на учебно-тренировъчните фирми.

Под мотото „Учене чрез действие“ единадесетокласниците на ПГИ „Иван Илиев“, Благоевград представиха своята практическа подготовка чрез демонстрация на придобитите умения за водене на бизнес преговори и сключване на търговски сделки в XIII панаир на учебно-тренировъчните фирми.
„Днес ще имате възможността да се изявите в ролята на мениджъри, търговски представители, рекламни агенти, счетоводители и това ще бъде вашата генерална репетиция за участието ви в Международния панаир на учебно-тренировъчните предприятия в Пловдив, където, убедена съм, ще впечатлите комисията не само с подготовката и представянето си, но с доброволческите инициативи, които организирахте и показахте, че сте социално ангажирани млади хора“, обърна се към единадесетокласниците директорът Ася Бояджиев-Пенкова и благодари на участниците, родителите и учителите…. прочети


Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 2024

Всички оценени работи могат да бъдат проверени от учениците в рамките на три дни – 03, 04 и 05 април 2024 г., в училището.


Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ е с присъдена „Еразъм“ акредитация в сектор „Училищно образование“ – прочети


ПЪРВИ СРЕД 20-ТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В БЪЛГАРИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“ Е С ПРИСЪДЕНА „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯ В СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ прочети