НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с необходимостта от предварителна подготовка на сградата на ПГИ за провеждане на изпити от НВО в края на X клас по БЕЛ и математика, на 15 и 17 юни 2021 г. учебните занятия ще се проведат с продължителност 30 минути за учебен час по следния график:


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Всички писмени работи от държавните изпити по теория на професията за придобиване на степен на професионална квалификация и всички практически задания от държавните изпити по практика на професията за придобиване на степен на професионална квалификация, проведени през м. юни 2021 г. да бъдат предоставени в рамките на три дни – 11, 14 и 15 юни 2021 г. на зрелостниците, желаещи да се запознаят с рецензията на писмената си работа и с резултатите от оценяването на практическото си задание.

Писмените работи и практическите задания могат да се разглеждат от зрелостниците само в стаята на заместник-директорите в присъствието на дежурен член на комисия за придобиване на СПК, без да се копират или изнасят под какъвто и да е предлог от сградата на ПГИ.

График за дежурство на членовете на комисията за придобиване на СПК за предоставяне на информация на зрелостниците, желаещи да се запознаят с оценките и грешките в писмените работи и практическите задания от държавните изпити за придобиване на СПК по теория и практика на професията, сесия юни 2020/2021 учебна година:

11.06.2021 г. /петък/

от 08.00 ч. до 10.00 ч. – Тодор Танев – старши учител теоретично обучение по професионална подготовка;

от 10.00 до 12.00 ч. – Гергана Узунова – старши учител теоретично обучение по икономически дисциплини;

от 12.30 до 16.30 ч. – Георги Манов – старши учител теоретично обучение по икономически дисциплини.

14.06.2021 г. /понеделник/

от 08.00 ч. до 10.00 ч. – Даниела Карабельова – старши учител теоретично обучение по икономически дисциплини;

от 10.00 ч. до 12.00 ч. – Йордана Стамберова-Стоянова – старши учител практическо обучение по счетоводни дисциплини;

от 13.05 ч. до 16.30 ч. – Гергана Гошева – старши учител практическо обучение по счетоводни дисциплини.

15.06.2021 г. /вторник/

от 08.00 ч. до 10.00 ч. – Георги Манов – старши учител теоретично обучение по икономически дисциплини.

от 10.00 до 12.00 ч. – Гергана Узунова – старши учител теоретично обучение по икономически дисциплини;

от 12.30 до 16.30 ч. – Тодор Танев – старши учител теоретично обучение по професионална подготовка

 


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СВЕТЪТ НА ЯВОРОВ” с есе на тема: „Очите ти са звездни небеса“ – прочети


Състезанието KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS – прочети


5 юни 2021 г. – Световен ден на околната среда – прочети


ВАЖНО!!! ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

  1. Възстановяване на присъственото обучение за всички ученици от ПГИ „Иван Илиев“, считано от 31 май 2021 г.

2. Присъственото обучение за времето от 31 май до 30 юни 2021 г. да се реализира при спазване на утвърденото седмично разписание за II учебен срок за учебната 2020/2021 година, както следва:

– Първа смяна – от 07:30 ч. до 13:05 ч. – учениците от XI клас

– Втора смяна – от 13:30 ч. до 19:10 ч. – учениците от VIII, IX и Х клас

Графикът за провеждане на нулевите часове за учениците от втора смяна е следния:

– Нулевите часове да се провеждат от 12:45 ч. до 13:25 ч.

– Вторият нулев час на VIII г клас в петък да бъде от 11:55 ч. до 12:35 ч.

Класната стая на Х г клас да бъде кабинет Химия, вместо в стая 401.

3. Учебните часове, консултациите, заниманията в клубовете по интереси и по проект „Подкрепа за успех“, следват утвърдените графици и седмично разписание за II учебен срок на учебната 2020/2021 г. в ПГИ „Иван Илиев“ при следния времеви график:


СВОБОДНИ МЕСТА

  • Две свободни места за попълване за учебната 2020/2021 година в IX в клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.
  • Едно свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в XI а клас, специалност „Банково дело“, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.

Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук