Специалност „Бизнес администрация“На 10 октомври 2022 година, по повод празника на българските архивисти и 70 години от създаването на Държавен архив – Благоевград, група ученици от ХІІ Г клас, специалност „Бизнес администрация“ от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград, заедно с преподавателя си по деловодство – г-жа Емилия Шаренска, посетиха Държавен архив – Благоевград.

Те се запознаха с основните моменти в развитието на архивното дело в България и с дейността на Благоевградския архив, разказани им от началника на Архива – г-жа Любима Петрова.

Показани им бяха уникални и особено ценни документи от фондовете на архива в Благоевград, в това число с:

– документи от времето на Османската империя – нафузки регистър за населението на Банско от 1805 г., търговски тефтер на фамилията Хаджирадонови Банско (1814); султански заповеди, списък на дарителите за строежа на църквата „Св. Троица“ в Банско от 1833 г., ферман (султанска заповед) на султа Махмуд ІІ за даване право на църквата „Св. Димитър“ в с. Тешово да бие клепало по време на църковните обреди, сборник с нравоучителни слова, сборник с хвалебствени празнични песни и др.;

– документи от епохата на Българското възраждане, свидетелстващи за стремежа на българското население към образование, просвета, културен подем и национално обединение;

– документи от периода на Освобождението на региона от османска власт;

– документи от края на Втората световна война.

По този начин учениците придобиха представа за значението на архивите като място за опазване на документите за бъдещи поколения, както и за начините на съхранение на документите в архивохранилищата.

Бъдещите офис организатори от ПГИ „Иван Илиев“ проявиха и специален интерес към номенклатурите на делата на фондообразувателите по повод предстоящия им втори ДЗИ.

https://www.archives.government.bg/events-482-2105-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%20%E2%80%93%20%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%EF%BF%BD