Галерия

Учебна 2023/2024 година

Участие на ПГИ „Иван Илиев“ в Панорама на училищата в Благоевград

На 05.06.2024 г.  пред зала ”22 септември” по инициатива на Община Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград се проведе „Панорама на училищата”. На обособени щандове учители и ученици от 15 профилирани, професионални гимназии и учебни заведения показаха с интересни презентации иновативните тенденции в образованието на търсещите професионално ориентиране възможности за обучение.
Целта на събитието е всяко училище да предостави информация за приема на ученици  за учебната 2024/2025 година и да представи най-добрите си постижения в учебните и извънкласните дейности.
ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград участва с щанд, на който освен множество купи и медали, завоювани от ученици в различни национални и международни състезания, рекламни материали за специалностите, в които ще приема осмокласници за учебната 2024/2025 година, ученици от УТФ „Скалите“ и УТФ „Дъ Трак“ показаха изделия и творби, изработени от тях, с които завоюваха призови места на Международния панаир ТФ ФЕСТ 2024 г.
Инициативата протече при засилен интерес от страна на родители и ученици, търсещи професионално ориентиране и възможности за обучение.
Благодарности на участниците за достойното представяне на възможностите на ПГИ „Иван Илиев“!


Дискусионна среща на IT професионалисти и ученици от специалност „Икономическа информатика“

На 29.05.2024 г. в Професонална гимназия по икономика „Иван Илиев“ Благоевград се проведе дискусионна среща между представители на бизнеса, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и ученици от 9. и 11. клас, специалност „Икономическа информатика“.

Срещата e организирана с цел да вдъхнови следващото поколение технологични иноватори, като предостави платформа на учениците да взаимодействат директно с опитни професионалисти от индустрията и висшите училища, да подпомогне ранната им професионална ориентация, както и да обогати познанията им върху ключови роли от професиите в областа на ИКТ сектора.

В началото Г-н Владислав Юруков (Robotic Processing Automation инженерен мениджър в Хеджсърв България ЕООД) и д-р Иво Дамянов (преподавател в катедрата по Информатика на ЮЗУ „Неофит Рилкси“) разказаха своите лични истории и пътят им на реализация в ИТ сектора, с цел учениците да придобият увереност в собствените си способности и стремежи.
Гостите разказаха на учениците за различните пътища, по които те могат да поемат от висше образование до успешна професионална реализация. Споделиха безценна информация от първа ръка, свързана с различните аспекти на ИТ индустрията; какви са възможностите, които се разкриват пред тях в ИТ сектора; кои са важните качества, които трябва да развият, за да имат успешна кариера; защо е важно  да разбират от бизнес; защо са важни математиката и чуждите езици.
Учениците получиха ценни съвети и насоки как да успеят в постоянно развиващия се пейзаж на ИТ.


Повод за гордост!

На тържествена церемония в навечерието на 24 май кметът на Община Благоевград награди най-изявените учители и културни дейци в Благоевград. Сред отличените с наградата на кмета по повод деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност бе и дългогодишният ни учител по математика  – г-жа Илинка Янкова. Този жест от страна на общинското ръководство е знак на признание към радетелите на просветата, науката и културата в община Благоевград.
Номинацията бе направена от екипа на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград. В своята работа като учител г-жа Янкова се стреми да прилага разнообразни методи на преподаване, като основно насочва усилията си към обогатяване и разширяване на знанията по математика и създаване на умения у учениците за тяхното практическо приложение. Ефективно използва новите технологии в процеса на обучение, което води до подобряване качеството на предлаганата образователна услуга в гимназията. Госпожа Янкова ежегодно се старае да мотивира и подготвя учениците да участват в олимпиади, състезания, конкурси и проекти. Нейни ученици са получили призови места, награди и отличия. Активно участва в дейностите по реализиране на обучението в заложените в гимназията групи за занимания по интереси. Използва подходящи образователни техники и различни иновативни методи. Следи и прилага новостите в своята професионална област и непрекъснато се квалифицира чрез обучения. Г-жа Янкова притежава знания, умения, опит и компетенции, които прилага ежедневно в работата си. Осъществява ефективна комуникация с ръководството, с педагогическия съветник, колегите от педагогически и непедагогически персонал, с Училищното настоятелство, с родителите. Подпомага методически и организационно млади и други учители. Г-жа Илинка Янкова се ползва и с отличен авторитет сред колегите, учениците и родителите.

Поздравления за заслужената награда!


Тържествена церемония по изпращане на випуск 2024

С тържествена музикална програма, песни, поздравителни слова и малко сълзи  ПГИ „Иван Илиев“ се раздели със зрелостниците си от випуск 2024 година. Дворът на гимназията беше озарен от слънце, атмосферата пропита с вълнение и трепетно очакване. Десетки абитуриенти се събраха, готови да отбележат края на един етап и началото на следващия в своя живот.
Директорът на ПГИ „Иван Илиев“ поздрави зрелостниците, родителите и учителите с празничния ден. Пожела на абитуриентите да имат смели мечти и увереност, че ще ги постигнат, защото са получили добра професионална и общообразователна подготовка от своите учители. Тя пожела на завършващите слънчевата светлина да грее в душите им, да им дава сила и енергия, за да продължат по пътя на успеха. Г-жа Бояджиева изказа своите поздравления за всички 101 зрелостници, които са допуснати до държавни зрелостни изпити и изказа своята увереност, че ще се справят с предстоящите предизвикателства, които ги очакват, така както през годините в гимназията са се справили със всички трудности, изправени пред тях. Директорът на училището не забрави да поздрави и поименно всички отличени випускници, които са участвали в множество мероприятия и състезания, и са спечелили куп награди. Сред отличените са 24 зрелостници, спечелили студентски права – в УНСС – 21, в Техническия университет -двама, във ВУЗФ – един, който е и ученик на годината. Благодари на всички за екипната работа и пожела успех на бъдещите зрелостни изпити.
Поздравителни думи към директора на училището и учителския колектив поднесе Моника Георгиева от 12.б клас: „За всеки Ваш интересен урок и приятно занимание, за всяка Ваша топла дума и усмивка; за вълнуващите срещи с Вас, на които заедно учихме, трудихме се, споделяхме и се забавлявахме; за търпението, доверието и подкрепата, които ни дарявахте през изминалите години; за родителската Ви грижовност към нашето образование, възпитание и израстване; за приятелската Ви толерантност към силата и чудатостите на характерите ни; за Вашите съвети да търсим предизвикателствата на науката, да отстояваме своето мнение и позиции, да следваме мечтите си и да постигаме целите си; за безценните Ви житейски напътствия да преодолеем  страхове и съмнения си, да съхраним своята искреност, упоритост и трудолюбие и най-важното – да бъдем добри хора, уважаема г-жо Директор, уважаеми учители, на всички Вас – благодарим“.
От името на най- малките ученици в ПГИ поздравително слово поднесе Мария Германова от 8. Б клас, като пожела на абитуриентите да не се отказват от мечтите си. Да се въоръжат с търпение и разум по пътя на бъдещата си професионална реализация: „И най-важното, не се поддавайте на криволичещите от правия път подлъгващи пътеки, колкото и да е трудно. Бъдете разумни! Гордейте се със себе си, с постиженията си и затова, че бяхте достоен пример за подражание на нас, осмокласниците!„

На добър час, 12-и клас!


Европейски ден на езиците в ПГИ „Иван Илиев“

От 26 до 29 септември 2023 г. в ПГИ „ Иван Илиев“ бе отбелязан Европейският ден на езиците с учениците от 9., 10. и 11. клас.

В 10. б клас празникът започна с беседа върху презентацията, изготвена от преподавателя по френски език Желязка Милкова – за ролята на езиците в живота на човека, коментирани бяха любопитни факти за езиците: колко езика има в света и колко в Европа; колко са официалните езици; кои са езиковите семейства и др. Всички ученици от 10. б и 11. клас се включиха в онлайн игра по случай Европейския ден на езиците 26.09.2023 г., организирана от Генерална дирекция „Писмени преводи“ на ЕК в сътрудничество с Института по български език на БАН.

Проведе се състезание по екипи във всяка паралелка с помощта на „Езиковото пътешествие на Лара из Европа“, съдържащо информация за 45 езика в Европа – поздрав; въпрос: „Как си“, отговорите: „Благодаря; „да“ и „не“, числата до 10 и кратка информация на френски език за всеки един от тези езици. Информацията бе предварително поставена по целия втори етаж на гимназията.

Задачи на екипите в 10 а., в., г. и 11. клас:

I екип – по информация на френски език да се открие езикът, който използва три азбуки – кирилица, латиница и арабски. С помощта на QR код да чуят и запомнят поздрав, въпрос: „Как си“, отговорите: „Благодаря“, „Да“ и „Не“, числата до 10 на съответния език и да разкажат на български любопитна информация за съответния език. Преди да чуят информацията, останалите отбори трябва да познаят кой е езикът на противника.

II екип – по информация на френски език да се открие езикът, в който много думи са съставени само от съгласни букви. С помощта на QR код да чуят и запомнят поздрав, въпрос: „Как си“, отговорите: „Благодаря“, „Да“ и „Не“, числата до 10 на съответния език и да разкажат на български любопитна информация за съответния език. Преди да чуят информацията, останалите отбори трябва да познаят кой е езикът на противника.

III екип – по информация на френски език да се открие езикът, в който цяло изречение е само от гласни букви. С помощта на QR код да чуят и запомнят поздрав, въпрос: „Как си“, отговорите: „Благодаря“, „Да“ и „Не“, числата до 10 на съответния език и да разкажат на български любопитна информация за съответния език. Преди да чуят информацията, останалите отбори трябва да познаят кой е езикът на противника.

IV екип – по информация на френски език да се открие езикът, който е известен с най-дългите думи. С помощта на QR код да чуят и запомнят поздрав, въпрос – „Как си“, отговорите: „Благодаря“, „Да“ и „Не“, числата до 10 на съответния език и да разкажат на български любопитна информация за съответния език. Преди да чуят информацията, останалите отбори трябва да познаят кой е езикът на противника.

Задачи за 9. клас

I екип – да открие в пътешествието на Лара езика, който използва собствена писменост /не кирилица или латиница/. С помощта на QR код да чуят и запомнят поздрав, въпрос: „Как си“, отговорите: „Благодаря“, „Да“ и „Не“ и числата до 10 на съответния език, а останалите отбори трябва да познаят кой е езикът на противника.

II екип – да открие езика най-близък до българския. С помощта на QR код да чуят и запомнят поздрав, въпрос: „Как си“, отговорите: „Благодаря“, „Да“ и „Не“ и числата до 10 на съответния език, а останалите отбори трябва да познаят кой е езикът на противника.

III екип – да открие езика, който няма думи за ДА и НЕ. С помощта на QR код да чуят и запомнят поздрав, въпрос: „Как си“, отговорите: „Благодаря“, „Да“ и „Не“и числата до 10 на съответния език, а останалите отбори трябва да познаят кой е езикът на противника.

Празникът завърши с обявяване на победителите, награждаване и с обещанието, че ще продължат да учат чужди езици през целия си живот, защото само така можем да запазим идентичността си и да бъдем единни в многообразието.

снимки и клипове


Европейски ден на спорта в ПГИ „Иван Илиев“

Учители и ученици от ПГИ „Иван Илиев“ отбелязаха Европейския ден на спорта в училище. По този повод беше организирана надпревара по народни танци в двора на гимназията. В надиграването се включиха всички ученици и учители. Състезанието се проведе в 4 етапа и по специално разработени критерии беше излъчен победител от всеки випуск. Учениците имаха за задача да изиграят три различни хора. Според броя на включилите се, участието на класния ръководител и танцовите умения на децата, бяха излъчени следните победители –VIII б клас, с класен ръководител – Галина Юнакова, и IX б клас, с класен ръководител – Душка Станковска надиграха всички и спечелиха първото място. На почетното второ място се класираха X а и IX а с класни ръководители Илиана Кадурина и Виктория Цонева. Най-оспорвана беше битката между всички дванадесети класове и журито взе решение да си поделят третата награда. Специална награда ще бъде връчена на спечелилите първото място.

Директорът на ПГИ „Иван Илиев“ – госпожа Ася Бояджиева, поздрави всички, които се включиха активно в надиграването и изрази радостта си, че нашите ученици познават и пазят българските фолклорни традиции.


Тържествена церемония по откриване на 2023/2024 учебна година

За поредна учебна година дворът на ПГИ „Иван Илиев“ бе огласен от първия училищен звънец. Над 500 развълнувани ученици прекрачиха прага и влязоха в класните стаи.
Всички учители, ученици и гости на тържественото откриване на новата учебна година бяха посрещнати и поздравени от директора на ПГИ „Иван Илиев“ г-жа Ася Бояджиева-Пенкова с пожелание да преодоляват трудностите в училище с устрем и вдъхновение и да се стремят към нови върхове в знанието и науката.
Г-жа Бояджиева-Пенкова насърчи бъдещите зрелостници да постигнат отличния успех на миналогодишния випуск, да продължават да печелят призови места на състезания и да допринасят за утвърждаване на авторитета на гимназията с постиженията си.
За втора поредна година бе връчен призът „Клас на годината“. Под бурните овации на ученици и учители бе награден IX Г  клас, специалност „Икономическа информатика“, с класен ръководител г-жа Екатерина Бонева-Дамянова. Учениците получиха торта, грамота и снимка, която ще бъде част от историческата памет на училището.
Към осмокласниците, за които този ден символизира началото на едно ново приключение, пълно с възможности, открития и предизвикателства, директорът се обърна с пожелание да бъдат здрави, да вярват в себе си, да разкриват таланта си, да са смели в мечтите си и да  знаят, че могат да разчитат на подкрепата на своите учители.
Поздравителни адреси бяха получени от министъра на образованието и науката г-н Галин Цоков, от началника на Регионалното управление на образованието – Благоевград г-н Ивайло Златанов, от Регионалната библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград, от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и от инж. Валентин Трошанов, независим кандидат за кмет на Община Благоевград. Началник отдел „Обществени поръчки“ – г-жа Ива Цветанова лично приветства учениците и учителите от името на г-н Илко Стоянов, кмет на Община Благоевград.
С кратка музикална програма в тържеството се включиха талантливите ученици от ПГИ „Иван Илиев“ и г-н Милко Бошнаков, учител по музика в гимназията по икономика, който под бурните овации на присъстващите изпълни песента „Моя страна, моя България“.

Успешна учебна година и на добър час на всички!


Учебна 2020/2021 година

Тържествена церемония по изпращане на випуск 2021

Директорът на ПГИ „Иван Илиев“ поздрави зрелостниците, родителите и учителите с празничния ден. Пожела на абитуриентите да имат смели мечти и увереност, че ще ги постигнат, защото са получили добра професионална и общообразователна подготовка от своите учители и са развили комплекс от социални умения за толерантност, уважение на мнението и личността на другите, усетили са силата на работа в екип, удовлетворението да твориш добро – необходими за професионално и личностно израстване.

„Правете нещата в живота си с любов, защото любовта създава доброто в живота ни и ни прави щастливи.

Със сърца, изпълнени с любов, персоналът на ПГИ ви пожелава бъдещи успехи. И не забравяйте: те ще бъдат толкова големи, колкото решите, че искате да постигнете.

Бъдете активни граждани на Република България, защото вие сте нашето бъдеще и България има нужда от вас.“

Поздрави поднесе от името на оставащите в училището учениците Гергана Пендуркова от XIб клас: „Изминали са дванадесет години – труд и усърдие, сълзи на отчаяние и усмивки от радост, изпитания на волята, на ума, на характера. Този дълъг път на вашето съзряване сте изминали не сами, а винаги подкрепяни, напътствани, вдъхновявани от своите учители. Ако сега имате вярата, че сте успели – дължите го на тях, ако имате самочувствието, че сте силни и непоколебими – дължите го на тях, ако сте открити, честни и правите добро – дължите го на тях!“

Зрелостниците изразиха своята благодарност чрез думите на Румяна Котевска от XII а клас: „Искаме да Ви благодарим за усилията, които положихте през тези 5 години заедно. Вие бяхте нашето семейство, вие ни давахте съвети, вие ни научихте да бъдем по-добри хора. Благодарим Ви, че въпреки епидемиологичната обстановка, дадохте всичко от себе си, за да ни предадете знанията, необходими за успешното завършване на средното ни образование.“


Ученици от ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград посетиха Регионалния исторически музей, където Камерна опера Благоевград представи едноактната комична опера „Рита“ от Гаетано Доницети по либрето на Густаво Ваез. С бурни аплодисметни учениците от VIII, IX и X клас изразиха своето вълнение от виртуозните вокални арии и наситения комичен мизансцен, професионално поднесени от певците-актьори. Учениците заявиха своето желание да присъстват на още много събития организирани от Камерна опера Благоевград.


Учебна 2019/2020 година

Тържествено изпращане на зрелостниците на ПГИ„Иван Илиев“, Випуск 2020

Тържествената церемония за предаване на училищното знаме и изпращане на Випуск 2020 започна под звуците на националния химн в двора на училището на 26 юни. 114 зрелостници от общо 5 паралелки на ПГИ „Иван Илиев“ се сбогуваха с училищното знаме и получиха дипломи за завършено средно образование и свидетелства за професионална квалификация.

Абитуриентите се сбогуваха с любимите учители с думи на признателност и благодарност не само за предадените знания, но и за важните житейски уроци, които са научили от тях. Общите емоции и вълнения на випуска сподели с присъстващите Натали Васева от ХII а клас. Към благодарствените думи се присъедини и първенецът на випуска Виолета Вучкова от XII б клас, която пожела на своите съученици никога да не се отказват да преследват мечтите си независимо от изпитанията, които ще им поднася животът.

Тържеството завърши с бурно отброяване от 1 до 12.


На 15.11.2019 г. дни преди тържественото отбелязване на 70 годишния юбилей на ПГИ „Иван Илиев“ група ученици от XI и XII клас, обучаващи се в специалности „Банково дело“, „Икономика и мениджмънт“ и „Оперативно счетоводство“ посетиха БНБ. Целта на посещението бе среща-разговор с г-н Стефан Цветков – главен касиер на БНБ, бивш възпитаник на гимназията. Инициатори на срещата са г-жа Нина Стоицова – заместник-директор и г-жа Карамфила Стойкова – старши учител по икономически дисциплини. Г-н Цветков запозна учениците с функциите, мисията и структурата на БНБ, след което г-жа Лазарова представи историята и развитието на банковото дело в България. Учениците разгледаха музейната сбирка на БНБ, състояща се от монети и банкноти, използвани в различни исторически периоди на българската държава и в днешно време. С пожелания за успешно завършване, професионално развитие и до нови срещи завърши срещата с г-н Стефан Цветков.


70 ГОДИНИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“


В света на книгите! Ученици от общежитието на ПГИ „Иван Илиев“  посетиха филиала на читалищната библиотека в кв .“Еленово“ – Благоевград. Учениците разгледаха книжния фонд, извадиха си читателски карти и си взеха книги за четене.

Откриване на учебната година


В навечерието на коледните празници ученици от общежитието на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград поздравиха възрастните хора от Пенсионерски клуб – кв.“Еленово“.

Благотворителна инициатива на учениците от общежитието на ПГИ“ Иван Илиев“! – Посещение в социални домове за младежи със специални потребности!


69 ГОДИНИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“

 • Мероприятия по повод празника на училището
 • Състезание „Да научим заедно“, , което е част от дейностите, реализирани от ПГИ по националната програма „Заедно за всяко дете”, модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“.
  В състезанието, което тази година освен предметите информационни технологии и география и икономика бе добавен учебният предмет математика, участваха 6 тима с по трима ученици от 10 клас и отбор родители.
  Надпреварата се проведе на 5 етапа, като на всеки един отпадаше по един отбор. Първият кръг бе свързан с разпознаване на известни личности от областта на география и икономика, математика, информационни технологии, вторият – с позициониране на известни забележителности върху картата на България. В третия етап отборите разпознаваха хардуерни елементи на компютър и ги
  групираха в зависимост от функционалностите им. Достигналите до финала решаваха забавни математически задачи и редяха пъзел.
  След оспорвана надпревара първото място заслужиха отборът на 10 „д” клас, следван от екипа на родителите и тима на 10 „а” клас.
 • Поднасяне цветя пред паметника на Иван Илиев.
 • Творческа работилница за изработване на хартиени цветя. Инициативата е посветена на патронния празник на ПГИ „Иван Илиев“.