Национално състезание за икономисти на английски език, 2017 година – галерия