Свободни места за ученици

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2023/2024 година в Х клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.
  • Две свободни места за попълване за учебната 2023/2024 година в XI г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.
  • Eдно свободно място за попълване за учебната 2023/2024 година в XII г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.
  • Едно свободно място за попълване за учебната 2023/2024 година в XII а клас, специалност „Бизнес администрация“, професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“.
  • Едно свободно място за попълване за учебната 2023/2024 година в XII б клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, професионално направление „Администрация и управление“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“от 30.11.2023 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.