Свободни места за ученици

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в VIII а клас, специалност „Банково дело“, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 03.05.2023 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в VIII г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 07.02.2023 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в VIII в клас, специалност „Оперативно счетоводство”, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.

  • Три свободни места за попълване за учебната 2022/2023 година в X г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.

  • Две свободни места за попълване за учебната 2022/2023 година в XI г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в XI а клас, специалност „Бизнес администрация“, професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в XI б клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, професионално направление „Администрация и управление“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“от 07.09.2022 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.