Изяви на ученици

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ

На 24.03.2021г. г-жа Карамфила Стойкова – старши учител по икономически дисциплини и учениците от XI а клас, специалност „Банково дело“ в ПГИ „Иван Илиев“ отбелязаха Световната седмица на парите /22-28 март 2021г./. Придържайки се към темата на инициативата: „Да се погрижим за себе си, да се погрижим за парите си“, бъдещите банкери дискутираха проблемите, демонстрираха знания пред поканените гости. Затворените заради епидемията класни стаи не попречиха на единадесетокласниците ентусиазирано да се включат във виртуалната класна стая в MS Teams, където проведоха интересния за участниците и публиката час.

Специални гости на събитието бяха Антоанета Николова – старши експерт по професионалното образование и обучение в РУО –Благоевград, представители на банка ДСК-гр. Благоевград, ръководството на ПГИ и преподаватели по икономически дисциплини.

С игра за финансова грамотност и  провеждане на онлайн лекция на  лицата, заети във финансовата сфера, които бяха гости на часа, се насочи вниманието на учениците към важността на парите и връзката им с качеството на живот, финансовата грамотност и финансовата култура.

В интерактивния час по банково дело бяха представени презентации по темата, проведоха се електронни тестове, беше решена кръстословица за парите.

Освен теоретичните познания бяха използвани и допълнителни ресурси:

  1. http://test.finansovogramoten.bg/- Тест: Аз и парите.
  2. Електронен тест по Банково дело: http://pgimarketing.weebly.com/1058107710891090.html
  3. Решаване на кръстословица.
  4. Парите в древността:  https://ucha.se/watch/6233/parite-v-drevnostta
  5. Развитие на парите до наши дни: https://ucha.se/watch/6234/razvitie-na-parite-do-nashi-dni-funktsii-na-parite
  6. Спестявания: https://ucha.se/watch/7072/spestiavania

Отбелязваве Световен ден на водата  22 март под мотото „Ценим водата“.


Световен ден на рециклирането – 18 март


ФРАНКОФОНИЯ

На 20.03.2021г., ученици от 10 и 11 клас, изучаващи френски език от 9 клас , отбелязаха 30 години от присъединяването на България към Международната организация на Франкофонията и международния ден на Франкофонията – 20 март. Срещата се проведе в електронна среда на платформата Тиймс

Ученици, изявили желание и групирани в екипи :  екип „Франкофония“, екип „Франция“, екип „Париж“ и екип „Известни френски личности“ и екип „ 30 години България във OIF“, представиха изготвените от тях презентации. Влизайки в ролята на учители, те запознаха   съучениците си от ПГИ“ Иван Илиев“ със същността и функциите на международната организация, чийто пълноправен член от 1993г. е и България, с историята на създаването ѝ, с държавата Франция  и нейната столица Париж, с известни лица, представители на френското изкуство и култура, с  ползите за България от членството ѝ в Международната франкофонска организация, с възможностите за обучение на френски език в университети в България.

Присъстващите премериха  сили в състезание върху наученото от своите съученици франкофони, чрез електронни  тестове-игра, съставени на платформите  Quizziz и Kahoot.

Линк към игрите, в които може да вземе участие, всеки франкофон, до 01.04.2021г.

https://quizizz.com/join?gc=07567842

https://kahoot.it/challenge/04551126?challenge-id=4f0c705c-495e-4d65-b627-b395d81c1e9d_1616762388536


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ“

Националното състезание „Практични финанси“ е състезание за финасова грамотност, като основната му цел е мобилизиране на личния потенциал на участниците, фокусирайки техните усилия върху усвояването на култура на поведение, начин на мислене и подходи за действие по отношение на класически и актуални проблеми на управлението на личните финанси чрез използване на новите технологии.

ПГИ „Иван Илиев“ се влючи тази година в състезанието с десет ученици от XI А клас: Стояна Карачорова, Мариела Борисова, Виктория Бърдарова, Радослав Митрев, Георги Стоилков, Вилияна Болгурска, Благовест Костадинов, Николета Сотирова, Цветанка Стефанова и Кирил Трайков с ръководител Гергана Узунова.

Състезанието се проведе от Джуниър Ачийвмънт България в онлайн среда на 15 март 2021 година, под формата на комплексен тест и казус в областта на управлението на личните финанси.


УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

24 МАЙ – ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА

Презентация по повод националния празник – 24 май

9 МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА

По повод 9 май – Ден на Европа се проведе онлайн състезание на френски език „Аз познавам държавите-членки на ЕС“, организирано от г-жа Желязка Милкова – старши учител по френски език в ПГИ.

Класиране:
Първо  място – Габриела Тафраджийска от IX в клас;
Второ място – Антония Кузманска от IX г клас и Михаела Цветкова от X в клас;
Трето място – Мелани Ангелова от IX в клас.