Еразъм+, КД 1 – 2020 година

ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078354 , Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „ Професионално образование и обучение“.

„МОЯТ ПЪРВИ СТАЖ В ЕВРОПА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЪДЕЩО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КУЛТУРНО ОБОГАТЯВАНЕ“

Партньор за реализирането на проект 2020-1-BG01-KA102-078354 е SISTEMA TURISMO, Римини, Италия.