Държавни зрелостни изпити

Учебна 2021/2022 година


Учебна 2020/2021 година

План за провеждане на последователна и целенасочена информационна кампания за провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2020/2021 година

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2020-2021 г. – сесия май – юни

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2020-2021 г. – сесия август – септември

ЗАПОВЕД – дати за провеждане на държавни зрелостни изпити за учебната 2020/2021 година


Учебна 2019/2020 година

 

График за провеждане на консултации с ученици в посока подготовка за ДЗИ чрез Microsoft Teams

ПЛАН за провеждане на последователна и целенасочена информационна кампания за държавните зрелостни изпити за учебната 2019/2020 година.

ЗАПОВЕД – дати за провеждане на държавни зрелостни изпити за учебната 2019/2020 година