Ръководство и учители

Директор
Ася Мирчева Бояджиева – Пенкова – boyadzhieva@pgiblg.com
 
Заместник – директор
Нина Любенова Стоицова – stoitsova@pgiblg.com

Заместник – директор
Йордана Стамберова – Стоянова – stamberova@pgiblg.com


Списък на учителите за учебната 2021/2022 година

1. Надежда Цинцарска – Български език и литература

tsintsarska@pgiblg.com

2. Галина Борисова – Български език и литература

borisova@pgiblg.com

3. Илина Танева – Български език и литература

taneva@pgiblg.com

4. Зорка Милчева – Английски език

 milcheva@pgiblg.com

5. Надя Милушева – Английски език

milusheva@pgiblg.com

6. Антоанета Величкова – Цонева – Математика

velichkova@pgiblg.com

7. Галина Юнакова – Биология и здравно образование

yunakova@pgiblg.com

8. Наталия Станкова – Английски език

 stankova@pgiblg.com

9. Надежда Петкова – Английски език                                                        

petkova@pgiblg.com      

10. Гергана Деренцева – Възпитател                    

derentseva@pgiblg.com 

11. Желязка Милкова – Френски език                                     

milkova@pgiblg.com   

12. Душка Станковска – Химия и опазване на околната среда

stankovska@pgiblg.com

13. Анелия Бачева  – Професионална подготовка

bacheva@pgiblg.com

14. Янка Стоянова – История и цивилизация

stoyanova@pgiblg.com

15. Илинка Янкова – Математика

yankova@pgiblg.com

16. Биляна Дончева – Физическо възпитание и спорт

 doncheva@pgiblg.com

17. Йордана Стамберова – Стоянова – Счетоводни дисциплини

stamberova@pgiblg.com

18. Димитрина Цонева/Виктория Цонева – Икономически  дисциплини

v.tsoneva@pgiblg.com

19. Нина Василкьова – Икономически дисциплини

vasilkyova@pgiblg.com

20. Карамфила Стойкова – Икономически дисциплини

 

21. Данаил Иванов – Възпитател

stoykova@pgiblg.com

 

ivanov@pgiblg.com

 

22. Нина Стоицова – Счетоводни дисциплини

stoitsova@pgiblg.com

23. Денислава Костадинова/Гергана Христова – Икономически дисциплини

hristova@pgiblg.com

24. Милена Методиева – Философски цикъл

 metodieva@pgiblg.com

25. Теодора Янева – Английски език

yaneva@pgiblg.com

26. Антония Бакалова – История и цивилизация

 bakalova@pgiblg.com

27. Димитър Гальов – Физическо възпитание и спорт

galyov@pgiblg.com

28. Любима Ласкова – Физическо възпитание и спорт

 laskova@pgiblg.com

29. Емилия Шаренска – Икономически дисциплини

sharenska@pgiblg.com

30. Цветелина Узунова – Икономически дисциплини

tsuzunova@pgiblg.com

31. Илиана Папукчиева – Иванова – Икономически дисциплини

 papukchieva@pgiblg.com

32. Златка Стамболийска – Немски език

stamboliyska@pgiblg.com

33. Гергана Узунова – Икономически дисциплини

uzunova@pgiblg.com

34. Георги Попов – Възпитател

popov@pgiblg.com

35. Камелия Григорова – Български език и литература

grigorova@pgiblg.com

36. Ася Бояджиева – Пенкова – Счетоводни дисциплини

boyadzhieva@pgiblg.com

37. Валентин Шляков – География и икономика

shlyakov@pgiblg.com

38. Георги Манов – Счетоводни дисциплини

manov@pgiblg.com

39. Гергана Гошева – Счетоводни дисциплини

gosheva@pgiblg.com

40. Тодор Танев – Информатика и ИT

tanev@pgiblg.com

41. Елеонора Чолакова – Физика и астрономия

cholakova@pgiblg.com

42. Екатерина Бонева – Дамянова – Информатика и ИТ

kboneva@pgiblg.com

43. Илия Вълчев – Педагогически съветник

valchev@pgiblg.com

44. Магдалена Божинова – Ръководител ИКТ                        

bozhinova@pgiblg.com

45. Даниела Карабельова – Икономически дисциплини

 karabelyova@pgiblg.com

46. Илиана Кадурина – Икономически дисциплини

kadurina@pgiblg.com

47. Иван Марчев – Теоритично обучение

 marchev@pgiblg.com

48. Любка Танчева – Математика

 tancheva@pgiblg.com

49. Милко Бошнаков – Музика                                                   boshnakov@pgiblg.com