Училищно настоятелство

Считано от 03.10.2018 г. след пререгистрация в Търговския регистър за председател на училищното настоятелство при ПГИ „Иван Илиев“ се вписва ДАНАИЛА ВЛАДИМИРОВА БОРИСОВА


О Т Ч Е Т – ЗА НАЛИЧНОСТТА НА КАСАТА КЪМ УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ” – БЛАГОЕВГРАД за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.


От 2004 година към ПГИ има Училищно настоятелство, което е съпричастно към живота в училище и активно подкрепя ръководството и учителите в учебната, възпитателната и извънкласната дейност

Училищното настоятелство привлича нови членове и е отворено за нови идеи и личности, които ще работят за издигане авторитета на ПГИ.


УСТАВ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОТЧЕТ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО