Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02. 2022 г. вкл. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
02.04.2021 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас


Неучебни дни:

18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 


Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 г. – Х – ХI клас (за паралелки с професионална подготовка)


Неучебни, но присъствени дни от учебната 2021/2022 г. – заповед

Начало и край на учебния ден в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград през учебната 2021/2022 година – заповед