1. Ася Бояджиева-Пенкова – директор, Кристина Траянова (12 б клас) и Димитрина Цонева, придружаващ и консултиращ учител

1. Ася Бояджиева-Пенкова – директор, Кристина Траянова (12 б клас) и Димитрина Цонева, придружаващ и консултиращ учител