Учебни планове

Училищни учебни планове за учебната 2023/2024 година:

Училищни учебни планове за учебната 2022/2023 година:

Училищни учебни планове за учебната 2021/2022 година:

Училищни учебни планове за учебната 2020/2021 година:

Училищни учебни планове за учебната 2019/2020 година:

Училищни учебни планове за учебната 2018/2019 година:

Училищни учебни планове за учебната 2017/2018 година: