Приравнителни изпити

График за провеждане на приравнителни изпити след 15.09.2023 г.

График за определяне на приравнителни изпити за определяне на срочна оценка на ученичка от VIII Г, спец. „Икономическа информатика“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на приравнителен изпит за определяне на годишна оценка на ученик от IX Г клас, спец. „Икономическа информатика“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на ученичка от VIII Г клас, спец. „Икономическа информатика“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година


График за провеждане на приравнителни изпита за определяне на годишна оценка на ученик от IX В клас, спец. „Оперативно счетоводство“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка на ученик от IX Г клас, спец. „Икономическа информатика“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка на ученик от XI Г клас, спец. „Икономическа информатика“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка на ученик от X А клас, спец. „Бизнес администрация“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка на ученик от IX Б клас, спец. „Икономика и мениджмънт“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година