Приравнителни изпити

График за провеждане на приравнителни изпити след 15.09.2023 г.

График за определяне на приравнителен изпит за определяне на срочна оценка на ученичка от VIII Г клас, спец. „Икономическа информатика“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за определяне на приравнителни изпити за определяне на срочна оценка на ученичка от VIII Г, спец. „Икономическа информатика“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за определяне на приравнителни изпити за определяне на срочна оценка на ученичка от VIII Г, спец. „Икономическа информатика“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на приравнителен изпит за определяне на годишна оценка на ученик от IX Г клас, спец. „Икономическа информатика“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на ученичка от VIII Г клас, спец. „Икономическа информатика“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година


График за провеждане на приравнителни изпита за определяне на годишна оценка на ученик от IX В клас, спец. „Оперативно счетоводство“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка на ученик от IX Г клас, спец. „Икономическа информатика“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка на ученик от XI Г клас, спец. „Икономическа информатика“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка на ученик от X А клас, спец. „Бизнес администрация“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка на ученик от IX Б клас, спец. „Икономика и мениджмънт“, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 година