Защита на лични данни

 • Децата и техните лични данни – виж
 • Политика за защита на личните данни в ПГИ „Иван Илиев“ – свали
 • Политика за поверителност: персонал – свали
 • Инструкция за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни в ПГИ „Иван Илиев“ – свали
 • Декларация за запознаване с Инструкцията за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни, обработвани от ПГИ „Иван Илиев“ – свали
 • Декларация лични данни за родители – свали
 • Декларация лични данни за служители – свали
 • Информация при кандидатстване за работа – свали
 • Декларация лични данни на кандидати за работа – свали
 • Декларация за служебна тайна – свали
 • Жалба до комисията за защита на личните данни – свали
 • Заявление за достъп до личните данни – свали
 • Искане за коригиране на лични данни – свали
 • Искане за преносимост на лични данни – свали
 • Искане за заличаванена лични данни – свали
 • Искане за ограничаване обработването на лични данни – свали
 • Регистър „Видеонаблюдение“ към ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград – виж
 • Регистър „Пропускателен режим“ към ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград – виж
 • Регистър „Родители“ към ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград – виж
 • Регистър „Ученици“ към ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград – виж
 • Регистър „Човешки ресурси“ към ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград – виж