Проект TREE – Преподаване на кръгова икономика и екологично възпитание в училищата

Предлагаме на вашето внимание разработени уроци, практически задачи и методически материали на тема кръгова икономика и опазване на околната среда. Материалите са разработени по проект TREE – Микро и проектно базирано обучение за преподаване на кръгова икономика и екологично съзнание в училищата за професионално обучение по програма Еразъм. Целта на проекта е да повиши пригодността за заетост на учениците от професионалните гимназии в процеса на промяна към по-устойчива и кръгова икономика и да ги накара да осъзнаят проблема с околната среда, като им предоставя умения и знания, свързани с тези теми. Разработените уроци са с фокус върху три направления – пластмаси, дървообработване и хранително-вкусова промишленост и са налични на български език на следния сайт:  https://treeproject.eu/bg/homebg/