Научи се да даряваш – „Професии в служба на хората“

На 25.02.2022г., в час на класа, учениците от 8 г клас бяха запознати с основни знания относно първа долекарска помощ. Урокът е по програмата „Научи се да даряваш“ – „Професии в служба на хората“. Г-жа Методиева беше поканила заместник-председателя на Съюза на българските спасители – Благоевград – Владимир Филков, който заедно със г-жа Христина Календерска, статист-доброволец към съюза, демонстрираха на учениците основни техники при животозастрашаващи ситуации. В часа присъстваха още г-жа Йордана Стамберова-Стоянова – заместник-директор по учебната дейност в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ и г-жа Галина Юнакова – преподавател по биология и здравно образование.

Учениците и присъстващите гости бяха запознати със следните важни и необходими знания и умения: определяне на жизнените показатели – съзнание, дишане, пулс; кои са необходимите материали за оказване на първа долекарска помощ; какво трябва да се направи при порязвания и наранявания, когато на мястото на раната има чуждо тяло; как да бъде превързана раната; спиране на кръвотечение; първа долекарска помощ при задавяне и при съживяване.

Учениците гледаха и слушаха с голям интерес демонстрациите, показани им от лекторите. Голяма част от тях изявиха желание да проиграят показаното им относно съживяване /сърдечен масаж/ върху манекен. Това беше един изключително ползотворен час