Клуб „Дигитален свят“

Ръководител: Стефан Стойов – учител по информационни технологии

В клуб по интереси „Дигитален свят“ учениците ще придобият фундаментални знания и практически умения в областта на информационните технологии, приложните компютърни програми и дигиталните изкуства. Чрез индивидуални и групови задания и проекти, те ще усъвършенстват придобитите умения.

ЦЕЛИ:  Усвояване на знания и умения за ефективно форматиране на шрифтове и  стилове, изграждане на собствени стилове  в MS Word, създаване на различни видове таблиции и интегрирани документи. Работа с формули, структуриране на  клетки, колони и редове в MS Excel. Умело използване на инструментите за представяне на информация – въздействащи презентации, анимиране на обекти и създаване на собствени теми и шаблони. Работа с Google Tools.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците ще се научат да въвеждат данни бързо и лесно, усвоявайки начини за автоматично попълване на информация и създаване на обобщени таблици, форматиране и структуриране на клетки, колони и редове. Работа с формули, работа с уникални и повтарящи се стойности, сравняване на стойности, работа с празни клетки и интервали и още много други полезни съвети. Съхраняване и организиране на файлове ефективно в Google Диск. Успешно представяне на националното онлайн оценяване на дигитални компетентности в края на 10 клас.