Откриване на новата 2020/2021 учебна година

  1. В 8:30 часа ще започне тържественото откриване на новата учебна година само с новоприетите ученици от VIII клас;
  2. В 9:00 часа ще влязат в класните стаи учениците от I смяна, както следва:

VIII а клас специалност „Банково дело” с класен ръководител Галина Юнакова в стая 101

VIII б клас специалност „Икономика и мениджмънт” с класен ръководител Елеонора Чолакова в стая 102

VIII в клас специалност „Оперативно счетоводство” с класен ръководител Димитър Гальов в стая 103

VIII г клас специалност „Икономическа информатика” с класен ръководител Илинка Янкова в стая 104

IX а клас в стая 201
IX б клас в стая 202
IX в клас в стая 203
IX г клас в стая 301
X а клас в стая 302
X б клас в стая 303
X в клас в стая 304
X г клас в стая 401

3. В 10:30 часа ще влязат в класните стаи учениците от II смяна, както следва:
XI а клас в стая 101
XI б клас в стая 102
XI в клас в стая 103
XI г клас в стая 104

XII а клас в стая 201
XII б клас в стая 202
XII в клас в стая 203
XII г клас в стая 301
XII д клас в стая 302