Мерки за ограничване на заболявания от грип и остри респираторни заболявания


Регионално управление на образованието –  Благоевград
Уважаеми родители, През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предизвикателство, за ……


ЗАПОВЕД – Румен Томов – Кмет на Община Благоевград

ЗАПОВЕД – Румен Томов – Кмет на Община Благоевград


 ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ
в ситуация на епидемия от грип и риск от заразяване с коронавирус COVID-19 (Биологичен риск)


Регионално управление на образованието –  Благоевград
ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


Регионално управление на образованието –  Благоевград
ДО УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Във връзка с обявеното извънредно положение……..


Мерки за ограничване на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID-19 (коронавирус) в световен мащаб.


ВАЖНО!!! Ограничаване на пътуванията в чужбина поради увеличаване на броя на заразените с коронавирус, с цел опазване на живота и здравето на децата и учениците


ВАЖНО!!! Предприемане на мерки за организиране и предотвратяване разпространението на коронавирус, с цел опазване на живота и здравето на децата и учениците