Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Културните институции като образователна среда“

Основни цели:

  • Да се усъвършенства умението на учениците от ІХ и Х клас за аналитично четене и съпоставка на текстове, които са изучени в часовете по литература с предложените им театрални постановки.
  • Да се разширят познанията на учениците за съответната културноисторическа епоха, част от която е съответната творба, гимназистите да осмислят гимназистите авторови идеи и послания.
  • Да се изградят у учениците потребности за посещения на културни мероприятия, да се формират навиците им като посетители на театрални постановки.

Основни резултати:

  • Съпоставяне на изучените в часовете по литература текстове с предложените им театрални постановки.
  • Разширяване познанията на учениците за съответната културноисторическа епоха, част от която е съответната творба, осмисляне на авторовите идеи и послания.
  • Изграждане у учениците на потребност от посещения на културни мероприятия, формиране на навици, обогатяване на духовния им свят.

Основна дейност:

Учениците на ПГИ „Иван Илиев“ от ІХ и Х клас /през учебната 2019/2020 година/ ще имат възможност да посетят като зрители театралните постановки на Драматичен театър „Проф. Енчо Халачев“ – Благоевград, свързани тематично с изучаваните в часовете по литература художествени творби. След предварително запознаване с предложената програма на театъра и направен подбор на подходящите за възрастта на учениците пиеси, ръководството на ПГИ „Иван Илиев“ и учителите по български език и литература се ангажират да проведат обучение, съответстващо на учебната програма и тематичните разпределения, отговарящо на необходимостта от посещение на културни институции от учениците. За целта учениците на ПГИ „Иван Илиев“ от ІХ и Х клас /през учебната 2019/2020 година/, придружавани от учители, ще имат възможност да посетят като зрители театралните постановки на Драматичен театър „Проф. Енчо Халачев“ – Благоевград, свързани тематично с изучаваните в часовете по литература художествени творби от български автори. След което учениците ще изготвят презентации по тема, свързана с театралната постановка, под наставничеството на учителите си по български език и литература и ще ги презентират пред ученици от другите класове.