Клуб „Шахмат“

„Никой не е победил, като се е предал“
Савелий Тартаковер

Ръководител: Иван Димитров

В клуба ще участват ученици от VІІІ до ХІІ клас, които проявяват интерес към шахматната игра и желаят да усъвършенстват уменията си. Те ще имат шанса да разберат как интелигентният спорт кореспондира с останалите спортове и спомага за изграждането на полезни навици и качества, приложими в личен план и при отношенията им в съвременното динамично общество.

ЦЕЛИ:

  • Запознаване с правилата на шахмата.
  • Придобиване на технически и тактически умения.
  • Запознаване със стратегическите особености на шахматната игра.
  • Начини на ползване на специализирана литература и електронни помощни средства.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Предизвикване на траен интерес към шахмата.
  • Откриване на начини за използване на спорта в ежедневието.
  • Повишаване на общата култура и подобряване на концентрацията на внимание при решаване на по-широк кръг проблеми.