Клуб „Музика без граници“

Ръководител: Милко Бошнаков – учител по музика

Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ е едно от най-предпочитаните учебни заведения. Професионалното направление на ПГИ „Иван Илиев“ не е в сферата на изкуството, но въпреки това се наблюдава заселен интерес в учениците да се обучават и развиват в тази сфера. Клуб „Музика без граници“ предлага широк кръг от познания в сферата на изкуството като цяло. Получаване на необходимите знания отнасящи се до музикален стил, жанр и др., придобиване на умение за изпълнение на песен или музикално произведение. Музикалният стил е понятие отнасящо се до образната система от изразни средства, обуславящи идейното съдържание на едно музикално произведение и отразяващи неговите естетически възгледи.

ЦЕЛИ:

  • Усвояване на необходимите знания в сферата на музиката.
  • Усвояване на умение за работа в екип и колективно изпълнение на поставените задачи като изпълнители.
  • Усвояване на умение за самоуверено музикално изпълнение пред по-голяма аудитория.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Организиране на концертна дейност и представяне на музикални произведения пред ученици и учители.
  • Участия на музикалните конкурси организирани от Радио Благоевград.
  • Участия с концертна дейност в празничната програма на ПГИ „Иван Илиев“.

Представителна изява: На 18.12.2019 г. участниците от клуба по интереси „Музика без граници“ поздравиха всички учители и ученици на ПГИ „Иван Илиев“ с Коледен концерт. Под ръководството на г-н Милко Бошнаков певците и музикантите от училището допринесоха за създаване на коледно настроение за цялата публика. Талантливите гимназисти бяха бурно аплодирани. Г-жа Ася Бояджиева-Пенкова благодари за прекрасния концерт и пожела на изпълнителите да продължат и занапред със сценичните си изяви.