Клуб „Дигитален свят“

Ръководител: Стефан Стойов – учител по информационни технологии

В клуб по интереси „Дигитален свят“ учениците ще придобият фундаментални знания и практически умения в областта на информационните технологии, приложните компютърни програми и дигиталните изкуства. Чрез индивидуални и групови задания и проекти, те ще усъвършенстват придобитите умения.

ЦЕЛИ:
Усвояване на знания и умения за ефективно форматиране на шрифтове и  стилове, изграждане на собствени стилове  в Word, създаване на различни видове таблици и интегрирани документи. Работа с формули, структуриране на  клетки, колони и редове в Exel. Умело използване на инструментите за представяне на информация – въздействащи презентации, анимиране на обекти и създаване на собствени теми и шаблони. Работа с Google Tools.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Учениците ще се научат да въвеждат данни бързо и лесно, усвоявайки начини за автоматично попълване на информация и създаване на обобщени таблици, форматиране и структуриране на клетки, колони и редове. Работа с формули,
  • работа с уникални и повтарящи се стойности, сравняване на стойности, работа с празни клетки и интервали и още много други полезни съвети.
  • Съхраняване и организиране на файлове ефективно в Google Диск.
  • Успешно представяне на националното онлайн оценяване на дигитални компетентности в края на 10 клас.

Представителна изява:

Нa 16.06.2020 г. в дигиталната класна стая на Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“  се проведе представителна изява на учениците от клуб по интереси „Дигитален свят“ с ръководител г-н Стефан Стойов. Представителната изява отрази усвоените от учениците знания и умения, при работа с приложния софтуер MS Office, с оглед по-доброто им представяне на Националното външно оценяване на дигиталните компетентности. Учениците демонстрираха своята практическа грамотност при решаване на различни проблеми и задачи, чрез създаване на съдържание, използване на различни математически и логически функции, създаване на таблици, списъци и диаграми, и прехвърлянето им между различните видове софтуер.