18 март – Световен ден на рециклирането

Хранилка за домашни любимци

Световният ден на рециклирането се организира за четвърта поредна година от сдружение „БГ Бъди активен“, а дейностите са част от проекта „Партньорство за красива и чиста България“ и целят създаване на активно гражданско общество и реалност, която отговаря на визията за по-добро бъдеще.

На 18 март – Световния ден на рециклирането, се включихме в отбелязването на този ден с дейности, посветени на нуждата от намаляване на отпадъците и тяхното рециклиране. В час по химия и опазване на околната среда за IX а,б,в и Х б клас ( 104 ученици) бяха изгледани интересни видеа по темите: „Рециклиране на отпадъци“ и „Последици от замърсяването“. След това учениците участваха в дискусия, на която споделиха, че има смисъл от провеждането на такива уроци, в които да се информират за нуждата и възможностите за разделно събиране на отпадъците. Изразиха своето отношение за това, че е изключително важно, всеки един от нас да даде своя малък принос в опазването на чистотата на пространствата, в които живеем чрез разделно събиране на отпадъците в домакинствата, чрез пестене на важни ресурси – енергия и вода. Едни от най-впечатляващите коментари бяха, че някои от тях вече са оценили тази важна мисия на човечеството и излизайки на разходка, си вземат ръкавици и почистват местата, на които се срещат с приятели. Опитват се да убедят повече от тях да го правят. Друг ученик сподели, че на всички контакти вкъщи е залепил цветни стикери с надпис „Пести енергия!“ с надеждата да подпомогне пестенето на електроенергията като ресурс. Разбира се, не липсваха и въпроси: „Кой се грижи за рециклирането на отпадъците?“, „Възможно ли е повече хора в държавата да се приобщят към тази идея?“, „Какво можем да направим ние?“.

Денят бе отбелязан и в клуба за допълнително обучение по химия и опазване на околната среда с ученици от осми клас. След представянето на кратко видео, в което се дават идеи как да претворим отпадъците и да им дадем втори живот, трима ученици се вдъхновиха и изработиха вещи от отпадъци. Християн Джукев направи невероятна хранилка за домашен любимец, Венелина Стойчева – гривна от сламки, Мария Козарева – моливник.

След този ден съм убедена, че заедно с нашите ученици, сме направили една малка стъпка към позитивна промяна за по-активен начин на живот, за силата на гражданското участие и за една по-чиста и облагородена среда, в която живеем.