Франкофония 2023 година

На 20.03.2023г. ученици от 9. и 10. клас, изучаващи френски език от 9. клас , отбелязаха Международния ден на Франкофонията и 30 години от присъединяването на България като пълноправен член към Международната организация на Франкофонията.

Във фоайето на гимназията през целия празничен ден звучеше популярна френска музика и се излъчваше кратък клип за същността и функциите на международната организация,  за историята на създаването ѝ,   ползите за България от членството ѝ в Международната франкофонска организация, възможностите за обучение на френски език в университети в България, ролята и мястото на френския език в света.

Празникът бе отбелязан с открит урок по френски език в IX г клас, под мотото „Ние говорим френски и го учим заедно“. Ролята на учители изпълниха ученици от Х а клас – Александра Живкова и Красимира Ангелова, а  на ментори – Ванеса Попева, Владимира Джалева и Йоана Смиленова. Целият час, по време на който никой нямаше право да говори на български, разясненията можеха да се дават по изключение  на английски език, протече под формата на състезание между 3 екипа в класа – червени, сини и зелени.

 Подчинен на празника, урокът започна с кратък клип за Франкофонията и игра- състезание /създадена с Wordwall/ между екипите върху съдържанието му. Последва своеобразно запознанство между обучители и обучавани, чрез кратки диалози помежду им, в резултат на които всички ученици от 9. клас, които отговориха правилно на зададените им въпроси, получиха стикер „Аз съм франкофон“. Задавайки им въпроси за семейството, „учителите“ актуализираха познанията им върху лексиката на тема „Семейството“ и провериха и затвърдиха знанията им с 2 игри, създадени със софтуера Мозабук. Часът продължи с новата тема, четене по роли с разбиране, слушане с разбиране и завърши с излъчване на отбора победител и награждаване на най-активните участници и техните преподаватели от 10. клас с грамоти и химикали със стикера на Международната организация на Франкофонията.

Представянето на учениците и техните учители от 10. клас бе аплодирано от присъстващите гости: Йордана Стамберова – заместник-директор на ПГИ, Душка Станковска – преподавател по ХООС, Галина Юнакова – преподавател по БЗО и Галина Борисова – преподавател по БЕЛ.

video 1 video 2