Изпитни сесии

За ученик в XII  клас в самостоятелна форма на обучение по специалност „Икономика и мениджмънт“ за учебната 2020/2021 година, считано от 14.01.2021 г.,  изпитите да бъдат организирани в три изпитни сесии, както следва:

  • февруарска изпитна сесия (редовна) – от 01.02.2021 г. до 26.02.2021 г.
  • мартенска изпитна сесия (първа поправителна) – от 02.03.2021 г. до 31.03.2021 г.
  • априлска изпитна сесия (втора поправителна) – от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г