Самостоятелна форма на обучение

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА


Самостоятелна форма на обучение – организация на образователния процес, регламентирана в Правилника за дейността на гимназията за учебната 2022/2023 година