Самостоятелна форма на обучение

Учебна 2023/2024 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от XI клас, спец. „Икономическа информатика“, самостоятелна форма на обучение септемврийска изпитна сесия (втора поправителна), учебна 2023/2024 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от XI клас, спец. „Икономическа информатика“, самостоятелна форма на обучение юнска/юлска изпитна сесия (първа поправителна), учебна 2023/2024 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от XI клас, спец. „Икономическа информатика“, самостоятелна форма на обучение сесия януари (редовна) учебна 2023/2024 година

Организация на образователния процес, регламентирана в Правилника за дейността на ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград, учебна 2023/2024 година


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученичка от XI клас, спец. „Икономическа информатика“, самостоятелна форма на обучение сесия септември (втора поправителна) учебна 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от XI клас, спец. „Икономическа информатика“, самостоятелна форма на обучение сесия септември (втора поправителна) учебна 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученичка от XII клас, спец. „Застрахователно и осигурително дело“, самостоятелна форма на обучение сесия септември (втора поправителна) учебна 2022/2023 година


График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученичка от XII клас, спец. „Застрахователно и осигурително дело“, самостоятелна форма на обучение сесия юни/юли (първа поправителна) учебна 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от XI клас, спец. „Икономическа информатика“, самостоятелна форма на обучение сесия юни/юли (първа поправителна) учебна 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от XI клас, спеп. „Икономическа информатика“, самостоятелна форма на обучение сесия юни/юли (първа поправителна) учебна 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученичка от IX клас, спец.“Оперативно счетоводство“, самостоятелна форма на обучение сесия юни/юли (първа поправителна) учебна 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученичка от XII клас, спец.“Застрахователно и осигурително дело“, самостоятелна форма на обучение сесия юни (редовна) учебна 2022/2023 година


Самостоятелна форма на обучение – организация на образователния процес, регламентирана в Правилника за дейността на гимназията за учебната 2022/2023 година