Самостоятелна форма на обучение

Учебна 2023/2024 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от XI клас, спец. „Икономическа информатика“, самостоятелна форма на обучение сесия януари (редовна) учебна 2023/2024 година

Организация на образователния процес, регламентирана в Правилника за дейността на ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград, учебна 2023/2024 година


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученичка от XI клас, спец. „Икономическа информатика“, самостоятелна форма на обучение сесия септември (втора поправителна) учебна 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от XI клас, спец. „Икономическа информатика“, самостоятелна форма на обучение сесия септември (втора поправителна) учебна 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученичка от XII клас, спец. „Застрахователно и осигурително дело“, самостоятелна форма на обучение сесия септември (втора поправителна) учебна 2022/2023 година


График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученичка от XII клас, спец. „Застрахователно и осигурително дело“, самостоятелна форма на обучение сесия юни/юли (първа поправителна) учебна 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от XI клас, спец. „Икономическа информатика“, самостоятелна форма на обучение сесия юни/юли (първа поправителна) учебна 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от XI клас, спеп. „Икономическа информатика“, самостоятелна форма на обучение сесия юни/юли (първа поправителна) учебна 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученичка от IX клас, спец.“Оперативно счетоводство“, самостоятелна форма на обучение сесия юни/юли (първа поправителна) учебна 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученичка от XII клас, спец.“Застрахователно и осигурително дело“, самостоятелна форма на обучение сесия юни (редовна) учебна 2022/2023 година


Самостоятелна форма на обучение – организация на образователния процес, регламентирана в Правилника за дейността на гимназията за учебната 2022/2023 година