Работа в условията на COVID-19

Учебна 2021/2022 година

Правила на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за работа в условията на COVID – 19 за учебната 2021/2022 година

Утвърдени правила на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за работа в условията на COVID – 19

Учебна 2020/2021 година

Заповеди за преминаване в синхронно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС):

29.10.2020 – 12.11.2020 – заповед;

13.11.2020 – 20.11.2020 – заповед;

23.11.2020 – 04.12.2020 – заповед;

30.11.2020 – 21.12.2020 – заповед;

22.12.2020 – 31.01.2021 – заповед;

04.01.2021 – 31.1.2021 – заповед;

04.02.2021 – заповед за присъствено обучение

11.03.2021 – 24.03.2021 – заповед;

22.03.2021 – 31.03. 2021 – заповед;

01.04.2021 – 11.04. 2021 – заповед;

12.04.2021 – 30.04.2021 – заповед;

01.05.2021 – 31.05.2021 – заповед;

31.05.2021 – 30.06.2021 – заповед за присъствено обучение

Правила на ПГИ „Иван Илиев“ за работа в условията на COVID – 19 за учебната 2020/2021 година

Наръчник за родители

Образование в условията на на COVID-19

Безопасност в мрежата

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда

Плакат