Работа в условията на COVID-19

  1. Заповеди за преминаване в синхронно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС):
  2. Правила на ПГИ „Иван Илиев“ за работа в условията на COVID – 19 за учебната 2020/2021 година
  3. Наръчник за родители
  4. Образование в условията на на COVID-19
  5. Безопасност в мрежата
  6. Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа
  7. Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда
  8. Плакат