Работа в условията на COVID-19

Учебна 2021/2022 година

Заповеди за преминаване в синхронно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС):

04.01.2022 – 07.01.2022 – заповед

15.12.2021 – 23.12.2021 – заповед

13.12.2021 – 17.12.2021 – заповед

06.12.2021 – 10.12.2021 – заповед

01.12.2021 – 31.03.2021 – заповед

29.11.2021 – 03.12.2021 – заповед

22.11.2021 – 26.11.2021 – заповед

5.11.2021 – 19.11.2021 – заповед

08.11.2021 – 12.11.2021 – заповед

02.11.2021 – 05.11.2021 – заповед

26.11.2021 – 01.11.2021 – заповед

21.10.2021 – 28.10.2021 – заповед


Изменение на заповедта на ПГИ „Иван Илиев“ относно изследване на учениците и персонала с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID- 19

Доклад на РУО – Благоевград до МОН, относно удължаване на обучението от разстояние за период от една седмица, считано от 08.11.2021г. – 12.11.2021 г. включително

Препоръка на РЗИ – Благоевград за удължаване на обучението от разстояние за период от една седмица, считано от 08.11.2021 г. – 12.11.2021 г. включително

Заповед на Министъра на образованието и науката-20.10.2021 година

Заповед на Министъра на образованието и науката за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда-20.10.2021 година

Препоръки на РЗИ – Благоевград

Заповед на министерството на здравеопазването относно противоепидемичните мерки


Правила на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за работа в условията на COVID – 19 за учебната 2021/2022 година

Утвърдени правила на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за работа в условията на COVID – 19

Учебна 2020/2021 година

Заповеди за преминаване в синхронно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС):

29.10.2020 – 12.11.2020 – заповед;

13.11.2020 – 20.11.2020 – заповед;

23.11.2020 – 04.12.2020 – заповед;

30.11.2020 – 21.12.2020 – заповед;

22.12.2020 – 31.01.2021 – заповед;

04.01.2021 – 31.1.2021 – заповед;

04.02.2021 – заповед за присъствено обучение

11.03.2021 – 24.03.2021 – заповед;

22.03.2021 – 31.03. 2021 – заповед;

01.04.2021 – 11.04. 2021 – заповед;

12.04.2021 – 30.04.2021 – заповед;

01.05.2021 – 31.05.2021 – заповед;

31.05.2021 – 30.06.2021 – заповед за присъствено обучение

Правила на ПГИ „Иван Илиев“ за работа в условията на COVID – 19 за учебната 2020/2021 година

Наръчник за родители

Образование в условията на на COVID-19

Безопасност в мрежата

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда

Плакат