Професионално ориентиране

Онлайн „Ден на отворените врати“ във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – виж

Кандидатстудентска кампания в УНСС виж

Природо – математически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – виж