Проект „Подкрепа за успех“

Междуучилищно събитие по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ с участието на ученици от различни училища и възрастови групи

Формата на нашето участие

ПГИ „Иван Илиев“ – ВРАТА КЪМ ГОЛЕМИЯ СВЯТ

„ТОВА СМЕ НИЕ“

Прием 2022/2023 г – Професионална гимназия по икономика


Учебна 2020/2021 година

График на дейностите по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за периода октомври 2020 – юли 2021 г.


Проект „Подкрепа за успех“ – учебна 2019/2020 година


Проект „Подкрепа за успех“ – учебна 2018/2019 година