Проект „Кариерна ракета“

През месец септември 2018г. ПГИ „Иван Илиев“ се включи в проект „Кариерна ракета“- за равен старт на момичетата и момчетата в професионалния живот. В обучението на учители, което се проведе в гр.Дупница, участие взеха: г-жа Я. Стоянова, г-жа Д. Станковска, г-жа Б. Дончева и г-жа Г. Борисова. Дейностите по този проект с участието на ученици ще продължи през цялата учебна година.


Младшите посланици на ЕП към ПГИ „Иван Илиев“, Благоевград- Любомира Стамболийска, Василена Маркова, Николай Георгиев и Илиян Синтюков, взеха участие в Обучение на обучители на връстници по проект „Кариерна ракета“. Обучението се проведе в Старозагарски минерални бани/ 1-4.11.2018г./ със старши посланик Я. Стоянова. Учениците се запознаха със стереотипите, основани на пола и тяхното влияние върху избора на образование и кариера. Участваха в образователни ролеви игри, свързани с равнопоставеността на жените и мъжете. Наученото те ще предадат на своите връстници и ще подготвят фестивал на Кариерата. Полезно, забавно и зареждащо преживяване!