Национална програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без отсъствие“