Модернизиранa учебна среда

 

Проект  „Модернизирана учебна среда за съвременна професионална подготовка в ПГИ "Иван Илиев"” – виж