НВО – X клас

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване на ученици в X клас, през учебната 2023/2024 година

ЗАПОВЕД – дати за провеждане на националното външно оценяване в X клас за учебната 2023/2024 година


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване на ученици в X клас, през учебната 2022-2023 г.

ЗАПОВЕД – дати за провеждане на националното външно оценяване в X клас за учебната 2022/2023 годинаУЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване на ученици в X клас, през учебната 2021-2022 г.

ЗАПОВЕД – дати за провеждане на национално външно оценяване в X клас за учебната 2021/2022 година


УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Анализ на резултатите от НВО в края на X клас – учебна 2020/2021 година

Графици за провеждане на изпити от НВО:

Национално външно оценяване в X клас

ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване на ученици в X клас, през учебната 2020-2021 г.

ЗАПОВЕД – дати за провеждане на национално външно оценяване в X клас за учебната 2020/2021 година