Национално състезание за икономисти на английски език

Учебна 2021/2022 година

Национално състезание за икономисти на английски език 2021/2022 година

В периода 20 април – 21 април 2022 се проведе заключителният етап на Националното състезание за икономисти на английски език, което за седма поредна година се осъществява в партньорство между Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград, Американския университет в България и с подкрепата на РУО Благоевград. За втора поредна година състезанието се проведе във виртуална среда чрез платформата ZOOM.

В III-я кръг на състезанието участие взеха 28 ученици в ХІ и ХІІ клас от 14 професионални гимназии по икономика и професионални гимназии с икономически специалности в страната.

При откриване на състезанието на 20.04.2022 г. приветствия към участниците и придружаващите ги учители направиха официалните гости г-жа Боряна Шалявска, директор на отдел „Прием на студенти“ Американски университет в България, проф. Тамара Тодорова, преподавател от департамент „Икономика“ на Американски университет в България, г-н Методи Попов, началник отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в Регионално управление на образованието – Благоевград, и г-жа Ася Бояджиева-Пенкова – директор на ПГИ „Иван Илиев”.

След отправените приветствия г-жа Илиана Кадурина – член на комисията за оценяване на II-я кръг от състезанието, представи информация за представянето на 44-те ученици във втория кръг, в който бе поставена задача за разработване на есе на тема: „Висока инфлация – проблем и предизвикателство“. „Темата е изключително актуална и на комисията бе много интересно да види как младите хора разсъждават по този проблем и какви решения предлагат.

Комисията бе изключително удовлетворена, че много от вас владеят отлично икономическата терминология на английски език. Представяте аргументирани решения по посочената тема като инвестиране в злато, недвижими имоти, ценни книжа, криптовалута и други.

Най – важното, е че всички завършвате с оптимизъм и увереност, че ще се справим с това предизвикателство“.

В контекста на темата на есето госпожа Кадурина завърши изказването си с вдъхновяващата мисъл на Хенри Дж. Кайзер: „Проблемите са възможности в работни дрехи“.

На 21.04.2022 г. се състоя заключителният етап от националното състезание за икономисти на английски език – представяне и защита на разработените бизнес идеи.

Компетентното жури в състав:

· проф. Тамара Тодорова – преподавател от департамент по икономика в АУБ

· инж. Антоанета Николова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО Благоевград

· Йорданка Тренева – старши експерт по чужд език и майчин език в РУО Благоевград

· Илиана Кадурина – старши учител теоретично обучение по икономически дисциплини в ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград

· Татяна Куколева – представител на Търговско-промишлена палата – Благоевград

оценяваше разработените и защитени бизнес идеи на английски език на седемте екипа.

Победителите в III-я кръг на Националното състезание за икономисти на английски език 2022 са:

I място – екип 7 в състав:

1. Тома Крумов – ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград

2. Николай Кръстев– ПГИТ „Алеко Константинов“ – гр. Велинград

3. Георгия Чолакова – ЗПГ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ – гр. Сандански

4. Румяна Алиосман – ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт – гр. Казанлък

II място – екип 4 в състав:

1. Георги Димитров – ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян

2. Теодор Диманков – ПГИ „Иван Илиев“– гр. Благоевград

3. Мария Семерджиева – НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев

4. Дениз Иванов – ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе

III място – екип 6 в състав:

1. Мартин Венев – ПГИ – гр. Перник

2. Ана Кременлиева – ЗПГ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ – гр. Сандански

3. Цветина Димитрушева – НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев

4. Катрин Петкова – НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев

Участниците показаха солидни познания в сферата на икономиката, умения за презентиране, отлична чуждоезикова подготовка.

За участниците бе представена презентация на Американски университет в България от Златина Герова и Анна Спасова – координатори в отдел „Прием на студенти“.

С отговорната задача за координиране на провеждането и организиране на състезанието се заеха:

· Нина Стоицова – заместник-директор по учебната дейност в ПГИ „Иван Илиев“,

· Анета Панайотова– служител в отдел „Прием на студенти“ в АУБ.Учебна 2020/2021 година  

На 31 март – 01 април 2021 се състоя III кръг на националното състезание за икономисти на английски език в партньорство между Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград, Американски университет в България, с подкрепата на РУО Благоевград във виртуална среда с платформата ZOOM.

В III кръг на състезанието участие взеха ученици от 16 училища в страната от ХІ и ХІІ клас на професионалните гимназии по икономика и професионалните гимназии с икономически специалности.

На 01.04.2021 г. се състоя заключителният етап от националното състезание за икономисти на английски език – представяне и защита на разработените бизнес идеи.

Компетентното жури в състав:

 • Доцент Тамара Тодорова – ръководител катедра „Икономика“ департамент по икономика в АУБ
 • инж. Антоанета Николова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО Благоевград
 • Йорданка Тренева – старши експерт по чужд език и майчин език в РУО Благоевград
 • Илиана Кадурина – старши учител теоретично обучение по икономически дисциплини в ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград
 • Адриана Кръстева – представител на Търговско-промишлена палата – Благоевград

оценяваше разработените и защитени бизнес идеи на английски език на седемте екипа.

Победителите в III кръг на националното състезание за икономисти на английски език 2021 са:

I място – екип 6 в  състав:

 1. Мария Бозова – НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев
 2. Александър Петров Миладинов – НГДЕК „Константин-Кирил Философ“ – гр. София
 3. Каролина Стоянова – Професионална гимназия по икономика – гр. Перник
 4. Полина Лалева – ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт – гр. Казанлък

II място – екип 1  в състав:

 1. Стефани Узунова – Национална търговска гимназия – гр. Пловдив
 2. Стилян Йорданов – Професионална гимназия по икономика – гр. Перник
 3. Михаел Василев – ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово
 4. Тома Крумов – ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград

III място – екип 3 в състав:

 1. Мария Динева – ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград
 2. Лазара Причкапова – Национална финансово-стопанска гимназия – гр. София
 3. Мариян Маринов – Търговска гимназия – гр. Бургас
 4. Емине Халил – ПГИ „Алеко Константинов“ – гр. Кърджали

Участниците показаха солидни познания в сферата на икономиката, умения за презентиране, отлична чуждоезикова подготовка.

За участниците бе организирана дискусия на тема „Как да бъда успешен в България“, водена от Юлий Юлиев – завършил AUBG през 2019 г. и Емил Тодоров – студент в AUBG и основатели на платформата „Бъди активен винаги“, мобилното приложение Healthit и ActivoBrain.

С отговорната задача за координиране на провеждането и организиране на състезанието се заеха:

 • Нина Стоицова – заместник-директор по учебната дейност в ПГИ „Иван Илиев“,
 • Анета Панайотова – Служител в отдел „Прием на студенти“ в АУБ.

При откриване на състезанието на 31.03.2021 г. приветствия към участниците и придружаващите ги учители направиха официалните гости г-жа Боряна Шалявска – директор на отдел „Прием на студенти“ Американски университет в България; проф. Джефри Нилсън от департамент „Икономика“ на Американски университет в България; г-н Ивайло Златанов – началник на Регионално управление на образованието- Благоевград и г-жа Ася Бояджиева-Пенкова – директор на ПГИ „Иван Илиев”.

 Учебна 2019/2020 година  

  Учебна 2018/2019 година  

Учебна 2017/2018 година


Учебна 2016/2017 година

Учебна 2015/2016 година