Национална програма „Заедно за всяко дете“

Модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“


Основни цели:

 1. Създаване на условия за разширяване на сътрудничество между родителите и учителите с цел синхронизиране на усилията им за личностно и професионално развитие на учениците;
 2. Повишаване на знанията и уменията на родителите – разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;
 3. Засилване интереса и активността на родителите към бъдещи партньорски взаимоотношения.

Очаквани резултати:

 1. Участие на родители в съвместни дейности на училищно и извънучилищно ниво, които са предпоставка за трайно партньорство, доверие и привързаност между семейството и училището;
 2. Подобрени знания и умения на родителите относно разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;
 3. Заявен интерес и желание за съдействие от страна на родители и ученици за участие в бъдещи съвместни училищни мероприятия.

Учебна 2019/2020 година


Ученици, родители и учители от ПГИ „Иван Илиев“, Благоевград, проведоха тиймбилдиг под надслов „Техники за ефективна комуникация“

Тиймбилдинг под надслов „Техники за ефективна комуникация“, организиран по национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“, проведоха ученици, родители и учители от ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград. Основната цел бе създаване на условия за подобряване на сътрудничеството между родителите, учителите и учениците с оглед синхронизиране на усилията за личностно и професионално развитие на учениците, както и засилване на интереса на родителите към бъдещи партньорски взаимоотношения с училището.

В тиймбилдинга участваха ученици от VIII, IX, X, и XI клас с  техните родители и представители на ПГИ – Ася Бояджиева-Пенкова, директор, и учители от гимназията: Д. Станковска, Б. Дончева, Г. Юнакова, Ж. Милкова, И. Кадурина и Г. Борисова. Завършващият етап от реализацията на проекта протече в два дни – 12 и 13 октомври 2019 г., в хотелски комплекс в с. Усойка. За участниците бяха подготвени и реализирани различни игри: за опознаване и за подобряване на общуването – „Да се запознаем“ и „Бинго“, разнообразни забавни състезания –„Търсене на съкровища“, „Бързи, смели, сръчни“, „Без думи“, а образователната игра „Аз знам, вярвай ми, но заедно можем повече“ се превърна в неформално мото на тиймбилдинга.

Презентация на техниките за ефективна комуникация породи дискусия за наболелите проблеми в общуването между училището и семейството. Участниците се обединиха около идеята, че основна причина за нарушената комуникация идва от засилващата се абдикация на семейството от проблемите не само на училището като образователна институция, но и на затрудненията, които срещат в него учениците по отношение на адаптацията и разрешаването на различни ситуации в училищния живот. Споделянето, изслушването, екипната работа, активно участие в училищните дейности са верният път към по-доброто общуване според родителите и учениците.

Мария Икономова от IX клас, която неслучайно е избрала да получи икономическо образование, тъй като вижда своята реализация като бъдещ собственик на сладкарски цех, поднесе на присъстващите сладка изненада – приготвена от нея торта с логото на гимназията, която очарова не само с визия, но и с превъзходен вкус. Учениците останаха удовлетворени от участието си в тиймбилдинга. Те намериха нови приятели, опознаха родителите си от различен аспект и се сближиха още повече с тях. Учениците споделиха, че с радост ще се включват пак в такива дейности, защото това променя облика на училището като институция и го прави по-привлекателно.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image-7.png

След закриването на тиймбилдинга на участниците бяха връчени сертификати. Родители и ученици споделиха, че очакват още такива предизвикателства и заявиха желание да участват активно в училищния живот.

Статия вестник „Струма“


Учебна 2018/2019 година


Основни дейности:

 • „Моето съкровище“ – тренинг с участието на родители, ученици и родители;
 • „Поглед в семейното огледало. Обмен на гледни точки“ – тренинг с участието на родители, учители и ученици;

Игра „Попитай и аз ще ти кажа“

 • Включване на родители в организиране и провеждане на състезание по природни науки „Да научим заедно“ с участие на отбори на ученици и родители по повод празника на училището;
 • Отбелязване на Международния ден на семейството под надслов: „Семейството – едно от чудесата на природата“ – тиймбилдинг с програма;

Радиопредаване в Радио Благоевград – „С открити карти“, водено от Силвия Домозетска с участници в тиймбилдинга „Нашето училищно семейство“ по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 2 – „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“.

Кулинарно състезание

Игра „На лов за легенди и съкровища“

Танцов конкурс

Закриване и награждаване

 • Изработване на макети по повод „Деня на Земята“ (свързани с география и икономика; екология и фолклор;
 • Училище привлекателно за моето дете;