Международна олимпиада по икономика – International Economics Olympiad

В периода 26 юли – 01 август 2021 г. за четвърти път се проведе Международна олимпиада по икономика за гимназисти, обучаващи се в сферата на икономиката, бизнеса и финансите, подкрепена от проф. Ерик Маскин, Университет в Харвард, САЩ, носител на Нобелова награда.

В тазгодишното онлайн издание на олимпиадата, със страна домакин – Латвия, за пръв път взе участие и отбор, излъчен от България. Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград бе поканена от организаторите на олимпиадата да бъде координатор на национално ниво. След одобрение на кандидатурата за участие на училището, въз основа на резултатите от Националното състезание за икономисти на английски език, провеждащо се в партньорство с Американския университет в България,  бе излъчен екип от четирима ученици от различни училища в България, които да участват в олимпиадата – Тома Крумов от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ Благоевград, специалност „Икономика и мениджмънт“; Полина Лалева от Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт Казанлък, специалност „Икономическа информатика“; Каролина Стоянова от Професионална гимназия по икономика Перник, специалност „Търговия“; Александър Миладинов от Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ София и двама учители консултанти – Илиана Кадурина старши учител по икономически дисциплини и Надежда Петкова учител по английски език от ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград. Те трябваше да се състезават със свои съученици от 44 държави, сред които Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Нова Зеландия, Португалия, Испания, Русия, Швейцария, САЩ и др.

Целите на олимпиадата са:

  • Да насърчава уменията на подрастващите в логическо мислене и творческо прилагане на икономически знания при решаване на казуси;
  • Да открива, насърчава, обединява, предизвиква и отдава признание на млади хора, които са изключително талантливи в областта на икономиката;
  • Да насърчава осведомеността за икономиката, финансите и бизнеса;
  • Да насърчава приятелски отношения и международно разбирателство сред младите хора, интересуващи се от икономика, финанси и бизнес;
  • Да се ​​създаде възможност за обмен на информация за училищните програми и практики по целия свят.

Олимпиадата бе разделена на три кръга.  Първи кръг – симулационна онлайн игра за финансова грамотност. Участниците се състезаваха при създаването на личен финансов план. Това бе имитационен конкурс за реалния финансов свят. Участниците се занимаваха с различни финансови инструменти и институции, икономически процеси, кризисни ситуации и имитации на житейски обстоятелства.  Процесът на играта изискваше участниците да планират, да вземат решения, да мислят критично, да оценяват рентабилността на своите инвестиции и да постигнат поставената цел.

Втори кръг – икономически тест с 20 въпроса и задачи с избираем отговор. Задачите по икономика трябваше да тестват разбирането на участниците за основните икономически концепции и модели, тяхното любопитство към областта и аналитичните умения.

Трети кръг – бизнес казус. Това е отборно състезание и продължи два дни – ден на подготовка и ден на презентация и защита. Решението за бизнес казуса се оцени по следните критерии: аналитично мислене /способността да се подходи структурно към решаването на сложен бизнес проблем/; концептуално мислене /способността за изграждане на правилни хипотези въз основа на получената структура, направена чрез анализ/; количествено мислене /сложни модели, които илюстрират определени анализи/ и комуникативни умения /способността да се изгради правилно презентация и да се отговори на въпроси.

Учениците от отбор България се представиха достойно, имайки предвид краткия срок за подготовка, сериозната конкуренция и първото участие. Те придобиха нови знания и умения и натрупаха полезен опит, който ще им помогне в бъдещото им развитие. Всички участници получиха сертификати за участие.