Еразъм +, КД 1 – 2018 година

  1. ПРОЕКТ 2018-1-BG01-КА102-047296 Програма „Еразъм+“, КД1 – Образователна мобилност за граждани, ​сектор „Професионално образование и обучение“​

„Проучване и усвояване на добри европейски практики за електронна обработка на финансово-счетоводна информация“

   2.  ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA101-047538 Програма „Еразъм+“, КД1 – Образователна мобилност за граждани, ​сектор „Училищно образование“​