„Еразъм“ акредитация

ПЪРВИ СРЕД 20-ТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“ Е С ПРИСЪДЕНА „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯ 

Излязоха резултатите от селекция „Еразъм“ акредитация, КД1, покана за кандидатстване към 29.10.2021 г. сектор „Професионално образование и обучение “Проект № 2021-1-BG01-KA120-VET-000047227 ПГИ „Иван Илиев“ е сред 20-те професионални гимназии в България с присъдена „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯ, което дава право през следващите 5 години да кандидатстваме за международни проекти /практики/ в европейски страни по облекчена процедура.

Нашите възпитаници ще имат невероятната възможност ежегодно да посещават и да работят по програмите на проекта във водещи компании от различни европейски страни. Всичко това е поредната висока оценка за големия професионализъм и признание за неуморната работа на учителите от ПГИ.

Акредитацията на Програма „Еразъм“ е инструмент за организации в областта на образованието за възрастни (ОВ), професионалното образование и обучение (ПОО) и училищното образование (УО), които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитация по Програма „Еразъм“ потвърждава, че кандидатът е създал план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената организация.