„Европейска практика за бъдещи икономисти“

ПРОЕКТ № 2022-1-BG01-KA121-VET-000064638 
Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,
сектор „Професионално образование и обучение“

Процедура за подбор на ученици от Х и XI клас, обучаващи се в специалност „Оперативно счетоводство“ и „Икономичска информатика“ (през учебната 2021/2022 година) 

Критерии за подбор на ученици

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ:

  1. Заявление за участие в подбор (по образец) – изтегли
  2. Мотивация за участие в мобилността (по образец) – изтегли
  3. Персонално дигитално портфолио – изтегли
  4. Заявление декларация – изтегли

Процедура за подбор на обучаващи се учители по професионална и общообразователна подготовка

Критерии за подбор на обучаващи се учители

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

  1. Заявление за обучаващи се учители (по образец) – изтегли
  2. Мотивация за обучаващи се учители – изтегли

Процедура за подбор на придружаващи учители по икономически и счетоводни дисциплини и английски език

Критерии за подбор на придружаващи учители

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ПРИДРУЖАВАЩИ УЧИТЕЛИ:

  1. Заявление за придружаващи учители – изтегли
  2. Мотивация за придружаващи учители – изтегли