Графици

Дати за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност, както следва:

Сесия юни-юли

  • За XII д клас:

– Компютърен машинопис 03.06.2021 г.

– Стенография 07.06.2021 г.

  • За X г клас:

– Компютърен машинопис 15.07.2021 г.

Срокове за подаване на заявления за полагане на изпити за правоспособност, както следва:

  • Сесия юни-юли

Срок за подаване на заявления за:

XII д клас – 14.05.2021 г.

X г клас – 15.06.2021 г.