Графици

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

График за държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в теоритичната част на учениците от XII А клас

График за държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII А клас


График за държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в теоритичната част на учениците от XII Б клас

График за държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII Б клас


График за държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в теоритичната част на учениците от XII В клас

График за държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII В клас


График за държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в теоритичната част на учениците от XII Г клас

График за държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII Г клас


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

График за задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII А клас – 31.05.2023 година

График за задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII А клас – 01.06.2023 година


График за задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII Б клас – 29.05.2023 година


График за задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII В клас – 31.05.2023 година


График за задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII Г клас – 29.05.2023 година