Безопасност на движението по пътищата

„Безопасно на пътя с електрически скутер“