Училищно настоятелство

От 2004 година към ПГИ има Училищно настоятелство, което е съпричастно към живота в училище и активно подкрепя ръководството и учителите в учебната, възпитателната и извънкласната дейност

Училищно настоятелство: Председател на УН от 26.04.2012 година  е АНТОАНЕТА ХРИСТОВА

Училищното настоятелство привлича нови членове и е отворено за нови идеи и личности, които ще работят за издигане авторитета на ПГИ.

УСТАВ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

РЕШЕНИЕ

ОТЧЕТ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО