Администрация

 

НАДЕЖДА СТОЙЧЕВА

Главен счетоводител – тел. 073/88 52 94, stoycheva@pgiblg.com

ФИЛИПИНА ЦВЕТКОВА

Завеждащ административна служба  – тел. 073/88 52 95

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

Касиер – домакин тел. – тел. 073/88 52 94

МАРГАРИТА ИЛИЕВА

Библиотекар