Проект „Ученически практики“

брошура

Проект BG051PО001-3.3.07-001 „Ученически практики“, осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕСвиж Практическото обучение в ПГИ „Иван Илиев“ – трамплин за бъдещите икономисти Гимназистки от ПГИ „Иван Илиев“ със сертификати за практическо обучение

Учебна 2014/2015 година

галерия 2014/2015 <<виж>>

Учебна 2013/2014 година

галерия 2013/2014 <<виж>>

Информационна среща по проект „Ученически практики“ – <<виж публикация>>

Pепортаж излъчен в ефира на Радио ФОКУС Пирин по проект „Ученически практики“ – <<ВИЖ>>

Учебна 2012/2013 година

 

галерия 2012/2013виж>>