„Офис – специалист“

Учебната 2017/2018 година

Група по интереси
Ръководител  – ЕКАТЕРИНА БОНЕВА-ДАМЯНОВА


Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ е едно от най-предпочитаните учебни заведения от ученици и родители в Благоевград и областта. В училището има традиции да се работи с талантливи и изявени деца и да се участва в различни национални форуми. Със своите постижения и ентусиазъм за работа учениците ни доказаха, че информационните технологии могат и трябва да се използват за обогатяване на учебния процес, както и че ние, преподавателите, трябва да им подадем ръка, за да извървим заедно пътя към успеха. Получаването на сертифициране от Microsoft е прекрасен начин, по който учениците се включват в работната сила в сферата на ИТ с доказани технически умения. Изпитите за сертифициране доста надхвърлят обикновеното изпитване за познания за продукта. На изпитваните ученици се представят ситуации, в които те трябва да прилагат своите познания, да анализират технически решения, да разрешават проблеми и да вземат решения. За явяване на тези изпити изискванията и критериите са много високи и затова смятам, че участието на учениците в клуб Office Specialist – MS Excel 2016 в този проект ще им позволи да постигнат желани резултати и да валидират своите умения относно продукта MS Excel 2016.

Представителна изява

Използване на дигитална тетрадка в образователния процес има за цел да запознае учителите от Професионална гимназия по икономика Иван Илиев“ с възможностите на приложението OneNote Class Notebook – част от Office 365, чрез което може да се създадат дигитални тетрадки по различни учебни предмети. Приложението OneNote Class Notebook отговаря на нуждите на всеки един учител, що се касае до бърза и качествена комуникация с неговите ученици от разстояние, една изключителна придобивка, чрез която той може да създаде лично работно пространство на всеки свой ученик. Обучението в групата по интереси „Офис специалист“  се осъществява изцяло използвайки това приложение.
В представителната изява учениците от групата по интереси „Офис специалист“ изпълняваха ролята на наставници на гостите – учители от гимназията. Изпълнявайки самостоятелни и екипни задания, те демонстрираха възможностите на трите основни секции в дигиталната тетрадка, всяка от които със собствени уникални разрешения:
–          секцията Collaboration Space е видима за учителя и учениците, която позволява редактиране на съдържанието и, както от учителя, така и от учениците. В тази секция учениците, заедно с гостите на представителната изява работиха в екип – решавайки екипни задания; анализирайки решенията на заданията на другите екипи и коригирайки допуснати грешки и неточности.
–          секцията Content Library позволява на учителя да публикува и редактира съдържание, но учениците могат само да разглеждат или копират съдържанието от нея. Ръководителя на групата демонстрира публикуване на съдържание.
–          секцията Student Notebooks предоставя лично пространство за всеки ученик – лична дигитална тетрадка, в която да работи. Тук учениците заедно с гостите изпълняваха самостоятелни задания, който след това бяха оценени от ръководителя на групата.
На представителната изява присъстваха учители от гимназията, проявили интерес към това приложение.