„Моят първи бизнес“

Учебната 2017/2018 година

Група за преодоляване на обучителни затруднения
Ръководител  – ИЛИАНА КАДУРИНА
 “мини проект” за формиране на предприемачески и икономически умения у учениците от гимназиален етап, съобразно програмно съдържание, подходящи форми и методи на педагогическо взаимодействие. Целенасочено и ефективно учениците ще усвояват достъпна за възрастта им икономическа терминология, стимулиране на творческа креативност, иновативност, изграждане на отговорност и сътрудничество, положителна нагласа към бизнеса, насърчаване на предприемачески дух и осмисляне значението на икономическата роля за благополучието на отделния човек в живота.